DräneringsProjektet

Slutbesiktningen

Här nedan finner du protokollen för slutbesiktningen. Sadelgatan ligger i dokumentet Åby Nordgård under Kokosdränering, övriga gator har dokument efter sina namn.


Uppdatering av läget den 2017-04-26.

Till idag är det dränerat på nästan alla 1½-plans husen. Det är handgrävningen på Travtränargatan (sydsidan) som inte är gjord.

Arbetet med återställning håller på, mycket är färdigt men en hel del återstår. Vi hoppas att alla är nöjda och har fått komma till tals med teamet som utför detta.
Intill husväggen och särskilt under trappan sjunker det fortfarande lite grann, men snart är det förmodligen även dags att återställa denna del.

Grovåterställning av allmänningar och upplag kommer att påbörjas. Finåterställning kommer efterhand, det är alltså översta jordlagret och grässådd som skall till.

Sedan är det sommaruppehåll och projektet startar med Måldomargatan vecka 33, 2017-08-14.
Turordningen på Måldomargatan är längorna  8 – 6 – 4 – 2.
Detta betyder glädjande att sommaren kommer i detta fall vara som förra årets. Vi är medvetna att projektet har draget ut på tiden och att flera av er har väntat på detta.
Just i dagsläget har vi inte mer information att ge till er.


Tidplan 2017-01-25

Det var ett tag sedan vi gjorde en lägesuppdatering av projektet, så nu är det dags.
Ridlärargatan närmar sig slutet av grävningsarbetet och Seldonsgatan är påbörjad.

Torslanda Entreprenad har sedan någon vecka utökat med ytterligare ett grävteam.

Fredrik från TE och jag har tillsammans justerat tidplanen för Seldon- och Travtränargatan.
Senare kommer vi ha en träff, och diskutera tidplan för Måldomargatan. Därav finns inga uppgifter om Måldomargatan i nuvarande tidplan.

Återställningsarbeten pågår parallellt med allt annat, det vill säga riv-o-röj, grävning och städning.
Vi blickar framåt och hoppas den ”ärriga ytan” poleras bort i vårsolen, trots att det nu är mitt i vintern.


Tidplan 2016-11-30

Uppdatering av läget i Dräneringsprojektet
2016-11-30.

Här kommer lite information om läget och det besvärligheter som projektet ser.
Arbetet är/har varit mest på Ridlärargatan 6.
Brunnar är fortfarande ett mysterium då de ibland inte återfinns i verkligheten där de skall finnas enligt kartan. Detta utlöser ett omfattande extraarbete och naturligtvis tidsförsening. Det är ett svårhanterligt problem som vi inte riktigt har kontroll på.
Vi har en problematik med utbyggnader och får göra lite ändringar i arbetet men minns det vi sagt, att det är en renovering av husdräneringen som vi gör. Husen skall få en tillfredsställande dräneringsfunktion.
Projektet hankar sig framåt, nu i månadsskiftet kommer Ridlärargatan 8 in i spelet. Handgrävarna kommer börja på sydsidan och maskinteamet på nordsidan. Projektet ligger ca 14 dagar efter tidigare tidplan.
Röjteamet känner en viss oro att stenen som exempelvis skall flyttas kanske fryser fast i marken då Seldonsgatan skall påbörjas. En önskan om en varm vinter finns, det skulle göra susen. Vi har även en önskan att flytta sten innan för att få det så bra det kan bli.

Vi ser framåt det löftet som Torslanda Entreprenad gett om två team, vintern 2017. Vi får hoppas att vi själva kan vara förberedda på detta. Tidplanen speglar inte detta läge då det finns många osäkerheter.
Vi kommer även prata dränering på mötet den 2016-12-15 – väl mött.


Tidplan 2016-10-13

Uppdatering av läget i Dräneringsprojektet
2016-11-01.

Dräneringsarbetet fortsätter och kommer inte stanna upp för vintern, eftersom det inte bildas tjäle närmast husväggen.
Detta är tacksamt då vi redan ligger efter enligt tidsplanen.

Torslanda Entreprenad har drabbats av många förseningar till stor del på grund av utbyggnader som gjort arbetet krångligt och långsamt.
Inte nog med det så har dem haft egen otur som bidragit till ytterligare förseningar, Svens sjukdom och förseningar på leverans av grävmaskiner.

Självklart har vi haft förståelse men pressat dem samtidigt för att ta igen förlorad tid. Torslanda Entreprenad kommer dubbla manskapet efter jul- och nyårsledigheterna för att ta igen förlorade tid.

Detta ger inte större kostnader för oss då vi fortfarande har löpmeterpris.
Har ni frågor så får ni kontakta styrelsen för ytterligare info.


Uppdatering av läget i DräneringsProjektet
2016-10-13.

Arbetet har flutet på, inget direkt dramatiskt har hänt. Jorden kring husen på Ridlärargatan 2 och 4 är av lite bättre kvalitet än den på Sadelgatan. Detta ur ett dränerande perspektiv men den har en förmåga att rasa lättare, dock löser entreprenören detta.
Som vanligt finns det dolda brunnar, igensatta rör och andra konstigheter. Parallellt arbetar två team, både på fram- och baksida, baksida med handgrävning.

Ridlärargatan 6 är på gång att alldeles straxt startas upp.

Tidplanen har koncentration på återstoden av dräneringen med 1½planshusen. Tidplanen är tillräckligt osäker om färdigställandet av en länga att vi ofta hamnar i diskussioner om förseningar, och önskningar att det skall forceras etc.
Som vi sagt tidigare präglas projektet mer av kvalitet, noggrannhet och att göra arbetet ordentligt.
Det är en hel del ”skumma grejer” under jorden, brunnar som är felaktiga, omläggning av tekniska skäl. På det hela är arbetet komplext och skall naturligtvis bli bra för oss, detta tar på tiden.

Så märk nu att även denna tidplan är bara en tanke på en takt, ingen verklighet alltså!
Vi har också minskat tiden mellan ”byggmötet” och start av längan, dessutom tillåter entrerenören att röjteamet jobbar samtidigt som grävningen pågår på längan.


Uppdatering av läget i DräneringsProjektet
2016-09-26.

Denna vecka kommer Ridlärare 4 igång ordentligt, vet att vi väntat. Det kommer i slutet på veckan, ut en ny uppdaterad tidplan.


Uppdatering av läget i DräneringsProjektet
2016-09-14.

Uppdatering av tidplan kommer att ske under vecka 39, som börjar med den 26 september. Nästa byggmöte blir med länga på Ridlärargatan 8 och vi kommer att meddela i god tid innan.

Ridlärargatan 2 är straxt färdig och 4:an är på gång.


Uppdatering av läget i DräneringsProjektet
2016-09-07.

Ridlärargatan 2 har som många redan sett påbörjats, både med fram och baksida.
Tidplanen är inte uppdaterad men kommer snart att bli.
Byggmöte med Ridlärargatan 8, återupptas senare, efter årsstämman.


Uppdaterad tidplan 2016-06-22

Uppdatering av läget i DräneringsProjektet
2016-06-22.

Projektet fortskrider, snart är det ledigheter som hägrar. Detta gäller även våra entreprenörer. Grävteamet ska ha semester veckorna 29, 30 och 31. Och kommer alltså tillbaka, uppladdade och sprittande av energi och fortsätter arbetet.
Torslanda E. har satt in tre extra handgrävare som skall ta itu med trädgårdssidan på Sadelgatan 8 och på 2:an, detta gör att maskinerna jobbar på, med Sadelgatan 2 på nordsidan.
Ambitionen är att hela Sadelgatan skulle bli färdig innan semesterperioden, dock skall vi inte påbörja något som är halvfärdigt under semesterperioden. Du kan fortfarande njuta av din trädgård om den inte färdigställs innan.

Återställningsarbetet pågår också, parallellt med röjningsarbetet. Södersidan kan nästan återställas genast medans nordsidan skulle behöver mer tid på sig.
Man skall alltså inte ha alltför bråttom med detta, som vi sagt många gånger, vänta gärna ett halvår, å andra sidan vet ju alla att en stenläggning kan behöva läggas om efter några år. Kanske detta blir lite tidigare om man är alltför snabb nu.

Vi har även sagt flera gånger ”Ha inte för brått med att röja undan” tidplanen är preliminär.
Vi gör det bästa för att hålla den uppdaterad, men en tidplan är en sak och en verklighet är en annan.

Det har sagts att viss personal från Torslanda E. kommer att utföra arbete under deras semesterperiod men inte invid husen vad vi förstått, mer på allmänningarna. Återställningsteamet kommer också vara bemannat under semesterperioden.


Tidplan 2016-05-20

Uppdatering av läget i DräneringsProjektet.
2016-05-20

Tänk att allt kan vara upp-och-ner ibland, så har trädgårdssidan på Sadelgatan 6 varit, och faktiskt i skrivandets stund fortfarande fortfarande är.
Det är mer jobb att rätta till felaktigheter som varit sen tidigare och/eller byggts på då husen fått tillbyggnader. Tänker framför allt på urkopplade stuprör (för takvatten) och urkopplade dräneringsledningar, ledningar som varit igentäppta av växtdelar och/jord.
Positivt är att det rättas till så att husen slipper ta skada.
Även här kan det dra ut på tiden men alla gör sitt bästa och vi har ju en fantastisk tur med vädret.

Vi ser även att återställandet har kraft i sig och att det börjar se bra ut på vissa håll. Detta känns härligt.

Tidplanen är uppdaterad och lite förskjuten. Tänk att detta är en preliminär tidplan och det fortsätter den att vara ända tills grävningen kommer igång vid ditt hus.
Grävteamet håller så att säga i taktpinnen och vi andra får följa med i denna takt, och om svårigheterna hopar sig – tja det är inte mycket annat en att jobba på.

Vi har också lagt med Måldomargatan i tidplanen och det känns rimligt att detta händer på våren 2017, men som du förstår kommer det att hända mycket innan vi är där.

Tar med några av de noteringar, som vi fått/får jobba lite extra med.


tisdag den 13 april 2016, Sadelgatan 6.

Ny uppsamlingsbrunn etablerad på gaveln i väst. En kreativ lösning.

måndag den 18 april 2016, Sadelgatan 6.

På 6A hade igentäppt dagvattenrör på sydsidan, kanske vatten läckt ut mot gräs av denna anledning. Måste åtgärdas.

tisdag den 19 april 2016, Sadelgatan 6.

Norrsidan, under 6B finns en skarv mellan två rör som är förskjutna. Det borde varit dränerat och okej här. Kanske får göra om.

Gammalt trä finns ingjutet i betongvägg på 6A. Boende i förening har orsakat STOPP för grävarna genom att ifrågasätta överenskommen åtgärd samt inte vänt sig till styrelsen i första hand och i andra hand till TE arbetsledare Nic, trots grävisarna påpekat detta. Kostsamt för föreningen.

torsdag den 21 april 2016, Sadelgatan 6.

Ledning från uppsamlingsbrunn söder ut, underst alla ledningarna, igentäppt. Lösning av detta söks.
Stort merarbete, gamla kulvertar och nya kulvertar i vägen.

måndag den 25 april 2016, Sadelgatan 6.

Rot ifrån enen ovan har vuxit in i röret och orsakat stopp.
Brunnar etableras, enen bortplockad.

måndag den 2 maj 2016, Sadelgatan 6.

Arbetet flyter på, norrsidan rullar. 6B fick göras om.

måndag den 16 maj 2016, Sadelgatan 6.

Nordsidan nästan klar. På sydsidan tornar det upp sig bekymmer. Utbyggnader har inte en bra anslutning till befintlig dränering. Stuprör som inte är kopplade till dagvattenledningen. Dränledning helt igenkorkad av jord.

torsdag den 19 maj 2016, Sadelgatan 6.

Spolning och mycket filmning av ledningar utförs, stora brister har upptäckts i veckan.
Ytterligare förseningar är att vänta.


 

Tidplan från 2016-05-11

Uppdatering av läget i DräneringsProjektet.
2016-05-11

Nu är tidplanen uppdaterad. Det kommer att arbetas även under semestern från entreprenörens och röjt-/återställningsteamets sida men med reducerad styrka. Hur mycket har vi inte riktigt fått grepp på.
Tanken är fortfarande att att inte lämna ”ett bygghål” på någon sida av längorna, utan antingen göra färdigt eller inte påbörja.

Semesteravbrottet kommer troligen då Ridlärargatan 4 åtgärdats.
Detta gör att Ridlärargatan 6 kommer påbörjas efter semestern.

Det som kanske kan åtgärdas under semestertiden är ytvattensdelen på Ridlärargatan eller annat småfix.

Staketen börjar komma på plats, då det gäller Sadelgatan 4 och Sadelgatan 6.


 

Tidplan 2016-04-08 finns här

2016-04-25
Från projektets sida hade vi förhoppning att takten skulle öka på Sadelgatan 6, och att man så småningom kom ikapp tidplanen.
Verkligheten ser helt annan ut i dagsläget.

Tanken är att en uppsamlingsbrunn skall sättas på gaveln Sadelgatan 6A, men här finns det mycket grejer i marken, nya kulvert ledningar och även de gamla kulvertledningarna tillsamman med elledningar.  Det är så att säga, extremt trång i marken.
Dessutom har det visat sig att ledningen som skall forsla bort insamlat vatten är ordentligt igentäppt och situationen är den, att denna ledning ligger dessutom underst av alla ledningar.
Vi tror att detta stopp är en anledning till de blöta förhållande som finns runt denna längas sydsida.

Detta gör att Sadelgatan 6 dragit ut på tiden, istället för att ta in på den.

Så är läget nu.
Förmodligen kommer tidplanen att förlängas då det inte är möjligt att jobba igen om inte Torslanda E. sätter in mer resurser, som föreningen har diskuterat med dem. Kommer snart att uppdatera tidplanen.

Glädjande är att Sadelgatan 4 på sydsidan nu böjar det komma i form. Altan åter i skick och alla stenläggningar är återlagda. På norrsidan väntar vi, så även våren (;-)


Återställning har påbörjats.
2016-04-19.
Här är en bild på gaveln Sadelgatan 4A, här komprimeras jord/lera för att senare få grus och betongplattor intill väggen samt ny jord och gräs. (klicka på bilden och den förstoras)

Komp_gavel


2016-04-08
Från projektets sida kan konstateras att etableringen inte var med i tidsplanen och att grävteamet fick börja med att leta efter dagvattenledning mellan Sadel 6 och Sadel 8, för att filma och bedöma skick osv. Därför en mindre avvikelse i tidplan.

Vi gör i detta läge inga större förändringar mer än tidpunkter för möten etc.


Läsa redan publicerat material:

Besvärande ytvatten och Sadelgatan 6

Lärdom om Sadelgatan 4 uppdaterad 2016-04-08.

Dräneringsprojektet har startat – kommentarer

Mötes presentationen från mötet 2016-01-20

Inkomna frågor inför mötet den 2016-01-20

Kallelse till möte om dränering 2016-01-20

NordgårdsNytt 2015-11-29

 


 

Nu har detta projekt startat, först ut som vi sagt tidigare är Sadelgatan 4.
Ursprungliga tidplanen (PDF-format) finns här!

Tidplanen gäller enbart i dagsläget 1½-planshusen.
Måldomargatan planeras mot sommaren då start beräknas till årsskiftet 2016-2017.

 


 

I stora drag går det till så här.

  1. En kallelse går ut till aktuell länga.
  2. Föreningen dokumenterar med foto.
  3. Möte, information till, och detaljlösningar för varje fastighetsägare, växtlighet, egna trappor, stenläggning etc. Foton används och vi skriver ner detta.
  4. Fastighetsägare flyttar undan lösa saker (cyklar, trädgårdsmöbler, krukor etc.)
  5. Röjteam tar och rensar så grävaren kommer fram och schaktmassor kan förvaras. Staket på framsidan lyfts undan, gäller även stolpen i mitten.
    Även sydsidan fixas, mer om detta på mötet.
  6. Grävning och dränering, hålkäl och mindre skavanker fixas, dränskivor på vägg, nytt dränrör. Spolrör till både takvattenledning och dräneringsledning läggs till.

Återställning kommer i ett senare skede, först måste grävningen sätta sig, typiskt är ca 2 kvartal, men kan gå lite snabbare med hjälp av maskiner och nederbörd.
Det finns en idag inte angiven budget för återställandet, mer om detta på mötet.