Pågående el- och markarbeten

Just nu pågår mark- och elarbeten på Sadelgatan.
Arbetena drivs av Mölndals Energi och syftar till att byta ut servisledningarna som går in till varje fastighet.
Nuvarande system med så kallade kedjeserviser är sårbart och det är därför vi ska få ett modernare system. Arbetena har varit planerade länge och behöver ske i hela vårt område. När det kommer att ske på respektive gata vet vi inte i dagsläget, arbetena har som sagt inletts på Sadelgatan 6 och 8. 
Ledningarna som ska bytas ut ingår inte vår samfällighetsförening, vi i styrelsen får därför ingen annan information än den som Mölndals Energi ger till er fastighetsägare.
Mölndals Energi har lovat att hålla berörda fastighetsägare uppdaterade när arbeten påbörjas och vid planerade strömavbrott.