Fuktproblematik

Under den senaste tiden har några boenden i området upplevt fuktproblematik i sina bostäder då det droppat vatten eller att vatten på annat sätt skadat ytskikten inne i bostaden. Från styrelsens sida har vi genomfört besiktningar av dessa bostäder, i något fall har det rört sig om läckage, det vill säga att regn tagit sig in i huset via taket. I några fall har det rört sig om kondensproblem.

Vi har anlitat Ocab för att utreda fuktproblematiken, besiktningsmannen mätte luftfuktighet (inne och ute) samt att han kollade över ventilationen. I de aktuella husen var det en relativt hög luftfuktighet inomhus. Detta kan bero på flera saker och kan leda till fuktskador. Dessa fuktskador täcks inte av en försäkring så det kan vara att se över sitt hus så man inte löper risk för fuktproblematik.

Några saker som kan vara bra att tänka på gällande ventilation: Våra hus är äldre och byggda med så kallad självdragsventilation. Det innebär att man har tillufts kanaler där man tillför luft till huset i tex sovrummen samt frånluftskanaler. Från början satt det fönster med vädringsluckor, har man bytt fönster kan man sätta in en tilluftskanal eller liknande så man fortsatt har tilluft till fastigheten. Man kan installera frånluftsfläktar i badrum/tvättstuga. Man bör undvika att hänga blöt tvätt på tork inne i bostaden (om man inte har en avfuktare). Ett varningstecken på att ventilationen är dålig kan vara att man får imma på fönstren. Något man vill undvika är att det kommer varm fuktig luft som letar sig upp på vindarna. Då vi har ”kallvindar” leder detta till att vattnet från luften kan söka sig ner och orsaka fuktskador. Vi bör därför se över så det inte finns otätheter i innertaket, tex om man installerat spotlights eller gjort andra ingrepp på innertaket. Om man ska göra ingrepp på ventilationen eller om man ska förbättra / förändra den samma så bör man göra detta i samråd med en fackman. Vill man beställa en besiktning av inomhusmiljön i sin bostad kan man göra det av tex Ocab. Säger ni att ni ringer från Åby Nordgård så får ni 10% rabatt på en besiktning.

Vill ni läsa mer om ventilation så finns det massor med information på nätet, bland annat på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ & https://www.boverket.se/sv/

Samfällighetsföreningar är numera momsskyldiga

Åby Nordgårds styrelse har tillsammans med vår ekonomiska förvaltare och revisor beslutat att vi sänker alla avgifter med 20% samtidigt som samfälligheten kommer att avisera alla delägare inkl moms.
Detta kan vi göra pga att vi sänker i princip alla kostnader med 20% då vi kan dra av momsen. Kostnaden för avgifter från och med 1 jan 2023 kommer alltså vara helt oförändrade utifrån det som presenterades på stämman även om vi nu alltså blir momsskyldiga.

Se bifogad fil för att läsa mer om de nya momsreglerna.

Snöröjning i området 2022-2023

Föreningen Åby Nordgård har under alla år besörjt snöröjning åt sina medlemmar av trottoarer mm, sedan ett år tillbaka i Bredablicks regi.
Vi har uppmärksammat att snöröjning inte är upptaget i vårt anläggningsbeslut och såldes inte en aktivitet som ska utföras av föreningen. Då snöröjning ändå utförts i föreningens regi under många år har vi beslutat att göra så även under kommande vinter.

Vi har tecknat ett avtal med Bredablick så att de kommer fortsätta att sköta snöröjningen. I avtalet ingår snöröjning av trottoarer framför fastighetsägarens hus, det är reglerat att de ska komma ut och snöröja om det väntas komma ca fem cm snö eller mer.
Vi betalar Bredablick för de faktiska timmar de är ute och jobbar med snöskottningen. I tidigare avtal med vår förra entreprenör så betalade vi en klumpsumma för att snöröjningen skulle ombesörjas. Nu betalar vi således för varje arbetad timma, det är därför vi har reglerat att de inte ska komma ut och skotta om det inte är mer än 5cm. Samma sak gäller om det väntas töa, då avvaktar vi med att beställa snöröjning.
Även om föreningen ombesörjer snöröjning så är det vi som enskilda fastighetsägare som är ansvariga för snöröjningen framför våra fastigheter (läs mer på molndal.se). Om det kommer mindre mängder snö får vi ev sopa eller skotta själva framför vår fastighet. Det kan också hända att vi själva behöver salta om det blir isbildning. Salt finns att hämta i de gröna plastlådorna som står utställda i området. Då alla föreningar drabbas samtidigt av snöfall kan det hända att Bredablicik inte kan komma ut samma dag som det snöar. Vi Fastighetsägare ansvarar också för snöröjning av våra parkeringar och eventuella garageuppfarter, det är alltså inget som ingår i Bredablicks arbetsbeskrivning. Mölndals stad ansvarar för snöröjning av cykelbanor & gångbanor (se karta.molndal.se).

Anledningen till den nya modellen av upphandling är dels att snöröjning inte ingår i anläggningsbeslutet men också för att försöka hålla nere kostnaderna för föreningen.    

Avtal med Tele2

Åby nordgård har enligt stämmobeslut tecknat avtal med Tele2 med avtalsstart 2023-03-01

Distribution, Gruppavtal: TV Bas plus Bredband 250/250 plus Tfn Bas – 60 mån.

Se bifogad fil för mer info gällande TV-kanalsutbud.

Er förening har ett avtal med Tele2 för distribution av bredband, digital-tv och telefoni. Allt fler väljer att även ta del av våra erbjudanden för Gruppavtal med en kollektiv rabatt för samtliga hushåll. Varje boende får tjänster och fullservice precis som enskilt betalande kunder. Gruppavtalet kan omfatta en eller flera av våra tjänster digital-tv, bredband och telefoni och även tillvalstjänster.

Idag är även bredband en bastjänst för de flesta hushåll. Allt fler föreningar väljer därför att handla upp bredband gemensamt. Med Tele2 Gruppavtal kan ni på ett enkelt sätt ge samtliga i föreningen tillgång till en bra bredbandstjänst och spara pengar till alla.

Fördelarna med Tele2 Gruppavtal:

  • Samtliga boende kan enkelt få tillgång till digital-tv, bredband och telefoni till ett attraktivt pris.
  • Ni väljer den tjänst eller kombination av tjänster som passar just er förening/fastighet bäst.
  • Befintliga Tele2-kunder får rabatt på sitt abonnemang.
  • Boendestandarden och därmed värdet på era bostäder höjs.
  • I bredbandstjänsten ingår alltid router för trådlöst WiFi och fast telefoni för den som önskar.
  • Bredbandstjänsten kan individuellt uppgraderas till 1 Gbit/s (LAN).
  • Boende som vill ha ett snabbare bredband eller större digital-tv-abonnemang än den gruppavtalstjänst ni valt, kan välja att uppgradera till ett större abonnemang.”