Skötsel av grönytorna

För att vi ska få så fina grönytor som möjligt är det viktigt att alla medlemmar i föreningen hjälps åt. Det är inte okej att lägga grenar, gräs eller annat trädgårdsavfall på föreningens gräsytor. Grenar/kvistar/pinnar är svåra för robotgräsklipparna att köra över och leder ofta till att robotarna fastnar. Då måste roboten startas om och föremålet avlägsnas.
Vi i styrelsen är tacksamma om vi alla även kan hjälpas åt att plocka upp dessa grenar när vi ser dem.

Robotarna går på satellit så vi måste undvika att ställa saker på föreningens gräsmatta. Om man tillfälligt vill ställa något på föreningens yta är det viktigt att man först kontaktar styrelsen. Alla boende har ansvar att trimma gräset runt sina staket mm. Bredablick sköter trimningen runt garage, träd och parkeringsplatser. Dock ingår inte det ogräs som växer mellan kantsten och asfalt, hör måste alla boende hjälpas åt att hålla snyggt.
Ni som har sopsäckar, grävt hål eller förvarar annat på föreningens gräsmatta måste omgående avlägsna detta och återställa grönytan. Om det inte avlägsnas kommer bredablick att göra detta och så fakturera den boende varifrån avfallet kommer.