Påminnelse årsstämma 2021

Idag tisdag den 12 oktober 2021 18:00

Från 17:30 sker upprättande av röstlängd – kom i tid.
Plats: Åby Arena, Åby Arenaväg 10 431 62 Mölndal
Lokal: Legolas

Äger du din fastighet 50:50 och kommer själv ta då med fullmakt från din delägare.

Nedan kan ni även ta del av kallelsen och bilagorna som ni fått i er brevlåda.

Uppdatering av varmvattenproblemet

Idag har värmen felsökts och det har konstaterats att problemet ligger på Travtränargatan 4 och inga andra adresser borde vara berörda.

Fortsatt felsökning pågår och vi kommer ha fortsatt dialog med de berörda adresserna.

Om någon utöver de boende på Travtränargatan 4 upplever att de har problem är det viktigt att ni rapporterar in det till styrelsen på adressen: styrelsen@abynordgardsamf.se

Felsökning av varmvatten imorgon torsdag 2/9 kl 08:00

Sedan några dagar tillbaka så har det återigen varit problem med varmvattnet på gatorna högst upp i området och det visar sig tydligast på Travtränargatan.

I början av augusti, i samband med reparationen av vattenläckan, uppstod det även problem med varmvattnet, men som vi trodde vi fått bukt med.

Från och med i morgon 2/9 kl 08:00 kommer en entreprenör påbörja en ordentlig genomgång så vi kan få bukt med problemen.

Det kan förekomma kortare avbrott på framförallt varmvattnet, men vi vill även flagga för att dricksvattnet skulle kunna komma att påverkas. Det finns i nuläget dock inget som talar för att dricksvattnet skulle påverkas.