Påminnelse årsstämma 2021

Idag tisdag den 12 oktober 2021 18:00

Från 17:30 sker upprättande av röstlängd – kom i tid.
Plats: Åby Arena, Åby Arenaväg 10 431 62 Mölndal
Lokal: Legolas

Äger du din fastighet 50:50 och kommer själv ta då med fullmakt från din delägare.

Nedan kan ni även ta del av kallelsen och bilagorna som ni fått i er brevlåda.