Styrelsen

Nuvarande styrelse
Valda på årsstämman 2023-09-28

Kontaktvägar finns beskrivna här.

Issa Moosavifar – Ordförande
Ledamot

Sven Ohde
Ledamot

Niklas Huotarinen
Ledamot

Claes Arhusen
Suppleant

Anna Franzon
Ledamot

Matts Sjöström
Ledamot


Föreningens revisorer:

Joakim Emmesjö
Revisor

Jan Johansson
Revisorssuppleant

Elisabet Schéle
Revisor

Valberedning:

Väljs ett år i taget.

Cecilia Sjöström

Anna Åsheim