Styrelsen

Nuvarande styrelse
Valda på årsstämman 2021-10-12

Kontaktvägar finns beskrivna här.

Issa Moosavifar – Ordförande
Ledamot

Sven Ohde
Ledamot

Claes Arhusen
Ledamot

Sebastian Ryberg
Ledamot

Robert Bengtsson
Ledamot

Matts Sjöström
Ledamot

Niklas Huotarinen
Ledamot


Föreningens revisorer:

Joakim Emmesjö
Revisor

Jan Johansson
Revisor

Elisabet Schéle
Revisor

Thomas Olin
Suppleant

Valberedning:

Väljs ett år i taget.

Cecilia Sjöström

Anna Åsheim