Deklarationsdags för 2022

Här är ränteuppgift på lån som föreningen har och som du kan yrka avdrag med på deklarationen.

Så här är årets siffror.

Utgiftsränta: 168 485 kr
Inkomstränta: -0 kr
Summa: 168 485 kr

168 485 kr / 147 hus = 1 146 kr per hus som ränteavdrag.


I sin deklaration så skriver man in under
rubriken Ränteutgifter m.m. (Ruta 8.1 på inkomstdeklaration 1) 1 146 kr.

Under “Övriga upplysningar”:
Låntagare: Åby Nordgård samfällighetsförening (716408-4605)
Måldomargatan 8
431 62 Mölndal.

147-del utav totala räntekostnaden.


Om du äger fastigheten till hälften och till exempel din respektive äger den andra halvan, ska ränteutgifterna på 1 146 kr fördelas mellan er.
Var och en gör avdrag med 573 kr.

Mer information finns hos www.skatteverket.se

Problem med värmen

Vi har under den senaste dagarna fått kännedom om att det är något fel på vårt värmesystem då flera boende i området har haft värmebortfall. Utredning pågår kring vad som är problemet tillsammans med Bredablick och Kungsbacka rör. Nästa steg är att genomföra en läcksökning då det som kunnat konstaterats hitintills är att trycket är för lågt i en av undercentralerna. Fram tills att vi vet vad som är problemet och kan åtgärda det kan innetemperaturen komma att påverkas.