Problem med värmen

Vi har under den senaste dagarna fått kännedom om att det är något fel på vårt värmesystem då flera boende i området har haft värmebortfall. Utredning pågår kring vad som är problemet tillsammans med Bredablick och Kungsbacka rör. Nästa steg är att genomföra en läcksökning då det som kunnat konstaterats hitintills är att trycket är för lågt i en av undercentralerna. Fram tills att vi vet vad som är problemet och kan åtgärda det kan innetemperaturen komma att påverkas.