Inkomna frågor ”Om dränering”

Här kommer frågor som medlemmar undrar när det kommer till dränering. Styrelsen avser att svara på dessa frågor på informationsmötet den 20 januari 2016.

Har du frågor eller tankar som du sitter med, är du välkommen mejla in dessa frågor på adressen styrelsen@abynordgardsamf.se innan den 10 januari 2016, så att vi får fundera och kontrollera, så att vi kan bemöta dessa frågeställningar på mötet.

Synpunkter i brevform finns längst ner.

Har även tagit med åsikter och tankar som inkommit under vår, sommar och höst 2015, eftersom dessa fortfarande är relevanta.

Till frågorna… till och med 2016-01-11
Fortsätt läsa ”Inkomna frågor ”Om dränering””

Garagens portautomatik

De nya motordriva portarna öppnas enklast med fjärrkontrollen som du fått två stycken av, detta tillsammans med 2 stycken nycklar för manuell öppning av porten.

Vid ett eventuellt fel testa först med den andra fjärrkontrollen. Om felet består eller vid till exempel strömavbrott, använd nyckel. En god idé är att prova hur man gör innan det blir en akutsituation.
Instruktion från leverantören finns här: Manual Portautomatik

Batteri till fjärrkontrollen. Litium CR 2032

Fortsätt läsa ”Garagens portautomatik”