Info angående våra grönytor 

Under de senaste åren har vi inte varit nöjda med hur våra gräsmattor har skötts, därför har det varit en viktig fråga att komma till en lösning med. Styrelsen har under hösten tagit in offerter dels från företag som klipper gräsmattor, och dels från tre leverantörer av robotgräsklippare. Vi har beslutat att leasa robotgräsklippare över en period om fem år. Detta kommer innebära att vi gör en ekonomisk besparing då robotgräsklippare är ett billigare alternativ än ”vanlig gräsklippning”. Vi kommer också få finare gräsmattor som klipps oftare än tidigare.

Vi kommer under våren också att se över våra grönytor om det finns andra insatser vi kan göra för en rimlig peng så vårt område blir mer attraktivt. Om det finns någon som är intresserad av grönytor och planteringar så får ni gärna höra av er till styrelsen@abynordgardsaft.se

Vi vill också passa på att påminna alla om man inte får förvara byggnadsmaterial, skräp eller liknande på samfällighetens gräsmattor. Allt som är liggandes på gräsmattorna måste forslas bort så fort som möjligt. Vi vill också påminna om det inte är tillåtet att köra upp med bil på gräsmattorna. I dagsläget är våra gräsmattor sönderkörda på ett flertal ställen, vet ni med er att ni kört sönder gräsmattan måste ni åtgärda detta omgående.

Vi som bor i området får alla hjälpas åt för att göra området så fint som möjligt. Ser ni att det ligger grenar eller skräp på gräsmattorna får ni gärna hjälpa till att plocka upp detta. Har ni träd eller buskar som det faller grenar från på föreningens mark så får ni gärna plocka upp dessa. För att få området så fint som möjligt så är det viktigt att alla trimmar mellan era tomter och föreningens gräsmatta. Ni som bor på hörnfastigheter och nyttjar föreningens mark måste se till att den sköts på ett tillfredställande sätt (se anläggningsbeslut).