Projekt GråRör

Senast uppdaterad: 2019-11-13

Länga Ansvarig Status
Ridlärargatan 2 (10 st.) Man ansvarar för sitt egna hus Steg 1
Steg 2
Steg 3, 2019-09-30
Steg 4, 2019-10-09
Ridlärargatan 4 (10 st.) Niklas Carlsson, 4e Steg 1, 2019-05-01
Steg 2, efter 2019-08-19
Steg 3, 2019-09-02
Steg 4, 2019-09-12
Ridlärargatan 6 (10 st.) Niklas och Cecilia Sjöström, 6g Steg 1, 2019-03-29
Steg 2, efter 2019-05-27
Steg 3, 2019-06-03
Steg 4, 2019-06-17
Ridlärargatan 8 (11 st.) Bernt Radesjö, 8k Steg 1, 2019-04-29
Steg 2, 8v innan
Steg 3, 2019-11-04
Steg 4, 2019-11-16 prel.
Sadelgatan 2 (10 st.) Mats Zachrisson, 2h Steg 1, 2019-08-16
Steg 2, 2019-09-16
Steg 3, 2019-09-16
Steg 4, 2019-09-26
Sadelgatan 4 (6 st.) Matts Sjöström, 4b Steg 1, 2019-03-30
Steg 2, efter 2019-05-01
Steg 3, 2019-05-13
Steg 4, 2019-05-23
Sadelgatan 6 (10 st.) Jonas Sjöstrand, 6g Steg 1, 2019-03-29
Steg 2,2019-06-03 1 vecka
Steg 3, 2019-06-27
Steg 4, 2019-07-09
Sadelgatan 8 (9 st.) Jan Oliveberg, 8d Steg 1, 2019-04-15
Steg 2
Steg 3, 2019-06-17, 3 veckors förvarning
Steg 4, 2019-07-09
Seldonsgatan 2 (10 st.) Christoffer Berggren, 2a
Kurt Berggren, 2i
Steg 1, 2019-04-04
Steg 2, efter semester
Steg 3, 2019-08-21
Steg 4, 2019-08-29
Seldonsgatan 4 (13 st.) Man ansvarar för sitt egna hus Steg 1
Steg 2
Steg 3, 2019-10-14
Steg 4, 2019-10-28
Travtränargatan 2 (10 st.) Niklas Olausson, 2d
Lars Ove Olsson, 2h
Steg 1, 2019-03-28
Steg 2, efter 2019-05-06 +14 d
Steg 3, 2019-05-22
Steg 4, 2019-05-29
Travtränargatan 4 (11 st.) Ove Granstedt, 4e (a,b,c,e,f)
Ingrid Berggren, 4f (a,b,c,e,f)
Olle Nilsson, 4j (d,g-k)
Steg 1, 2019-04-06
Steg 2, efter semester
Steg 3, 2019-08-12
Steg 4, 2019-08-21

Status:

Inte startat = Inga uppgifter alls eller oklart för längan.
Under planering = Kontaktperson bestämd, diskussioner förs i längan.
Start = Startdatum bestämt.
Klart = Färdigdatum.

Projekt GråRör.

Syftet är att renovera de längsgående grå rören samt ventilerna för kall- och varmvatten.

Arbetsgången är som följer.

 1. Ta fram en kontaktperson/nyckelman per länga.
 2. Fastighetsägarna i längan ser till att hela det inre kryputrymmet kan vara tomt i varje hus inför renoveringsstart, och att det går att komma in med material.
  Finns det bekymmer med detta återkoppla till styrelsen direkt.
 3. Planera med styrelsen då punkt ett och två är uppfyllda, ett rimligt datum då renoveringen kan påbörjas och hela längan är överens.
 4. Vid renoveringsstart ska allt vara klart så hantverkare kan börja. Tillgång till utrymmet är helt avgörande.
  Kontaktperson ser till att detta fungerar så att planerat startdatum kan hållas.
  Om fastighetsägaren orsakar förseningar och kostnader uppstår, så står fastighetsägaren för dessa.
  Längans avlopp kommer tidvis vara avstängt vid renoveringen, så även vatten. Omfattningen av avstängningen är okänd i dagsläget men ofta går det med provisoriska lösningar så att det fortfarande går att bo i huset.

Styrelsen är behjälplig med listor över boende i längan, planering och kontakt med entreprenad, om bekymmer uppstår.
Självklart ska längan tillsammans lösa mycket – så jobba tillsammans, tänk att vi får pusta ut då det är färdigt, vägen dit är kort.

 

Meddelande av allmänt intresse.

2019-05-14


Hur mycket behöver man plocka bort? Räcker det med 1 meter från väggen?

Allt i den inre delen av kryputrymmet måste vara tomt. Även runt kall- och varmvattenventilerna måste vara fritt från grejer. Dessutom ska det komma in 3 meters rör genom dörren.


Behöver jag ta bort med en gång?

Nej, kontakta din längas kontaktperson för mer detaljerad information. Allt kommer ske synkroniserat mellan boende och hantverkare.


Kan ni ta mitt hus som första hus?

Hantverkarna bestämmer ur de vill/kan utföra arbetet.


Vad kommer bytas ut?

Det första är ventilerna för varmt och kallt vatten. Dessa är på nästan alla håll gamla och sällan använda vilket medför att de fastnar då man stänger/öppnar. Då brukar handtagets axel gå sönder, och är det i stängt läge så brukar man sakna varmvattnet.

Sedan är det det längsgående röret (spillvattenstammen) som går mellan hus och hus i längan samt de två T-rör som kopplar husets rörsystem till denna ledning.
Husets ledningar som kopplar mellan exempelvis WC-stol och spillvattenstammen är fastighetsägarens. Dessa är lika gamla som ledningen som nu byts ut.
Det är upp till varje fastighetsägare att underhålla denna egna del av sitt rörsystem. I varje fall bör man undersöka hur det står till med rören.


Och toalettfrågan?

Föreningen planerar att hyra några inomhustoaletter men efter ”dagens slut” är tanken att ledningen är provisoriskt användbar.
Beroende på arbetsläget kanske man kan knacka på hos grannen om funktionen finns där.


Hur lång tid tar varje hus att göra?

Om allt flyter så tar det ca ½-dagen per hus. Husen är olika och man kan råka ut för oförutsedda saker.
Om fastighetsägaren beslutar sig att även byta sina egna spillvattensrör, de som går mellan huset och stamledningen, ökar tiden lite.

Värre är det om det hittas gamla usla avstängningsventiler – de som stänger hela längan.
Då måste större delar av området stängas och tömmas innan ett ventilbyte kan ske. Detta är ett faktum som inte planerat men dessa ventiler har en viktigt funktion och måste fungera, så de måste bytas.