Underhålls- och förnyelseplan

Uppdaterad 2022-02-12

Denna underhållsplan är ett arbetsdokument för styrelsen att jobba vidare med under de kommande åren. Åtgärderna och dess datum är enbart en uppskattning då man behöver ta hänsyn till stämmobeslut samt ekonomi.

På länken nedan kan ni ta del av underhållsplanen som tagits fram av Sustend:

Aktuell underhållsplan

Det har framkommit att det finns en del fel gällande värme och vatten i gällande underhållsplan. Styrelsen ihop med Sustend håller på med informationsinsamling för en uppdatering.

Tidigare publicerat:
Budget och underhåll 2018-2019 datum: 2018-09-10
Budget och Underhållsplan 2017-09-17
Budget och Underhållsplan 2016-09-16