Årsstämman 2019 fortsätter…

Årsstämman den 25 september fick ajourneras, vi hann inte igenom alla punkterna innan hyrestiden för lokalen var till ända.

Vi får ladda om, söka nytt tillfälle och gå ut med ny kallelse.
Kallelse går ut 14 dagar innan den fortsatta årsstämman.
Det innebär kanske 3 veckors väntan.
Återkommer med kallelse.

Styrelsen

Onsdag 25/9 13:00

Mölndal Energi kommer att byta en elmätare på Måldomargatan 6.
Kan drabba värmeundercentralen med ett kortare avbrott, cirka 15 min på den östra delen av området.
Kan bli störningar på varmvattnet!