Årsstämman 2019 fortsätter…

Årsstämman den 25 september fick ajourneras, vi hann inte igenom alla punkterna innan hyrestiden för lokalen var till ända.

Vi får ladda om, söka nytt tillfälle och gå ut med ny kallelse.
Kallelse går ut 14 dagar innan den fortsatta årsstämman.
Det innebär kanske 3 veckors väntan.
Återkommer med kallelse.

Styrelsen