Om Projekt Grårör

Projektet närmar sig slutet, endast 3 längor kvar. Jag måste berätta lite kring detta.

Det är ett omfattande projekt och på många håll även i ”grevens tid”. Rör är gamla och spröda, de spricker lätt.
På flera håll har felaktigheter hittas och naturligtvis åtgärdats dessa bekymmer.

Det finns något som heter ”bakfall” och med det menas att spillvatten har svårt att rinna ut ur ledningen så det samlar på sig mycket ”saker”.
Då är det förfärligt lätt att det blir ett stopp.
Det har varit så på några hus i detta projekt, det gör mer tungjobbat och väsentligen mer riskfyllt.

Husägare eller anlitad hantverkare har inte gjort riktigt, rör sitter inte riktigt ihop och riskerar haveri. Småläckage är relativt vanligt. Här vilar ett ansvar på husägaren.

Vattenventiler till huset har i många fall inte gått att byta då längans stora ventiler inte kunnat stängas. Dessa längor måste då stängas i apparatrummet och halva området tappas på vatten.
Tiden för denna situation finns inte i detta projekt utan måste skjuts på framtiden.
Alla ventiler måste användas då och då, det vill säga ”få lite motion” så att de fungerar vid det tillfälle man måste använda dem.

Det var allt för nu. Läs mer på projektsidan för Grårör.
https://abynordgardsamf.se/projekt-graror/