Valberedningens förslag inför årsstämman 2019

En presentation av valberedningens förslag hanns inte med på ordinarie årsstämman. Denna kommer på fortsättningen av den samma.
Flera efterfrågar valberedningens förslag, så här kommer det.

Förslag från valberedningen till årsstämman 2019.

Ledamot
Sahar A Olady1 år kvar av mandatperiod
Frank Caprin1 år kvar av mandatperiod
Issa MoosavifarNyval 2 år
Suppleant
Sebastian RybergOmval 1 år
Ordförande
Frank CaprinNyval 1 år
Revisor
Elisabet SchéleOmval 1 år
Joakim EmmesjöNyval 1 år
Revisorssuppleant
Claes ArhusenOmval 1 år

Valberedning

Amir Kadic och Liselotte Caprin
valberedning@abynordgardsamf.se