Fuktproblematik

Under den senaste tiden har några boenden i området upplevt fuktproblematik i sina bostäder då det droppat vatten eller att vatten på annat sätt skadat ytskikten inne i bostaden. Från styrelsens sida har vi genomfört besiktningar av dessa bostäder, i något fall har det rört sig om läckage, det vill säga att regn tagit sig in i huset via taket. I några fall har det rört sig om kondensproblem.

Vi har anlitat Ocab för att utreda fuktproblematiken, besiktningsmannen mätte luftfuktighet (inne och ute) samt att han kollade över ventilationen. I de aktuella husen var det en relativt hög luftfuktighet inomhus. Detta kan bero på flera saker och kan leda till fuktskador. Dessa fuktskador täcks inte av en försäkring så det kan vara att se över sitt hus så man inte löper risk för fuktproblematik.

Några saker som kan vara bra att tänka på gällande ventilation: Våra hus är äldre och byggda med så kallad självdragsventilation. Det innebär att man har tillufts kanaler där man tillför luft till huset i tex sovrummen samt frånluftskanaler. Från början satt det fönster med vädringsluckor, har man bytt fönster kan man sätta in en tilluftskanal eller liknande så man fortsatt har tilluft till fastigheten. Man kan installera frånluftsfläktar i badrum/tvättstuga. Man bör undvika att hänga blöt tvätt på tork inne i bostaden (om man inte har en avfuktare). Ett varningstecken på att ventilationen är dålig kan vara att man får imma på fönstren. Något man vill undvika är att det kommer varm fuktig luft som letar sig upp på vindarna. Då vi har ”kallvindar” leder detta till att vattnet från luften kan söka sig ner och orsaka fuktskador. Vi bör därför se över så det inte finns otätheter i innertaket, tex om man installerat spotlights eller gjort andra ingrepp på innertaket. Om man ska göra ingrepp på ventilationen eller om man ska förbättra / förändra den samma så bör man göra detta i samråd med en fackman. Vill man beställa en besiktning av inomhusmiljön i sin bostad kan man göra det av tex Ocab. Säger ni att ni ringer från Åby Nordgård så får ni 10% rabatt på en besiktning.

Vill ni läsa mer om ventilation så finns det massor med information på nätet, bland annat på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/ & https://www.boverket.se/sv/