Samfällighetsföreningar är numera momsskyldiga

Åby Nordgårds styrelse har tillsammans med vår ekonomiska förvaltare och revisor beslutat att vi sänker alla avgifter med 20% samtidigt som samfälligheten kommer att avisera alla delägare inkl moms.
Detta kan vi göra pga att vi sänker i princip alla kostnader med 20% då vi kan dra av momsen. Kostnaden för avgifter från och med 1 jan 2023 kommer alltså vara helt oförändrade utifrån det som presenterades på stämman även om vi nu alltså blir momsskyldiga.

Se bifogad fil för att läsa mer om de nya momsreglerna.