Snöröjning i området 2022-2023

Föreningen Åby Nordgård har under alla år besörjt snöröjning åt sina medlemmar av trottoarer mm, sedan ett år tillbaka i Bredablicks regi.
Vi har uppmärksammat att snöröjning inte är upptaget i vårt anläggningsbeslut och såldes inte en aktivitet som ska utföras av föreningen. Då snöröjning ändå utförts i föreningens regi under många år har vi beslutat att göra så även under kommande vinter.

Vi har tecknat ett avtal med Bredablick så att de kommer fortsätta att sköta snöröjningen. I avtalet ingår snöröjning av trottoarer framför fastighetsägarens hus, det är reglerat att de ska komma ut och snöröja om det väntas komma ca fem cm snö eller mer.
Vi betalar Bredablick för de faktiska timmar de är ute och jobbar med snöskottningen. I tidigare avtal med vår förra entreprenör så betalade vi en klumpsumma för att snöröjningen skulle ombesörjas. Nu betalar vi således för varje arbetad timma, det är därför vi har reglerat att de inte ska komma ut och skotta om det inte är mer än 5cm. Samma sak gäller om det väntas töa, då avvaktar vi med att beställa snöröjning.
Även om föreningen ombesörjer snöröjning så är det vi som enskilda fastighetsägare som är ansvariga för snöröjningen framför våra fastigheter (läs mer på molndal.se). Om det kommer mindre mängder snö får vi ev sopa eller skotta själva framför vår fastighet. Det kan också hända att vi själva behöver salta om det blir isbildning. Salt finns att hämta i de gröna plastlådorna som står utställda i området. Då alla föreningar drabbas samtidigt av snöfall kan det hända att Bredablicik inte kan komma ut samma dag som det snöar. Vi Fastighetsägare ansvarar också för snöröjning av våra parkeringar och eventuella garageuppfarter, det är alltså inget som ingår i Bredablicks arbetsbeskrivning. Mölndals stad ansvarar för snöröjning av cykelbanor & gångbanor (se karta.molndal.se).

Anledningen till den nya modellen av upphandling är dels att snöröjning inte ingår i anläggningsbeslutet men också för att försöka hålla nere kostnaderna för föreningen.