Info från Styrelsen om pågående läcka

Vi har sen i februari haft en läcka någonstans i området på våra värmerör (fjärrvärme). Vi har nu hittat läckan och grävningen började för två veckor sen. Då det även läckte i varmvatten röret på ungefär samma ställe så kommer vi även åtgärda detta.
Se nedan info från vår entreprenadfirman LPE som utför arbetet tillsammans med Kungsbacka rör:

Info till boende på Åby Nordgård, som påverkar framför allt boende på måldomargatan
Efter läcksökning har vi schaktat upp och sett rörens kondition som innebär att
en del på fjärrvärmerrören behöver bytas ut samt så var det en läcka på
varmvattnet som är i väldigt dåligt skick som kommer at bytas ut.
Vi kommer at schakta upp gatan så det kan bli lite besvärligt med trafiken,
under schaktningsarbetet kommer vi at ha minst en fil öppen på Måldomargatan.
Arbetet startar fort vi får rörmaterialet på plats.

Med vänlig hälsning
LPE Sverige AB
Branco Ruzinski