Inför deklaration 2023

I årets deklaration är det inte möjligt att yrka på något ränteavdrag gällande föreningens lån, detta då lånet betalades av under året som gick och inlåningsräntan översteg vår utgiftsränta.