Snöröjning och halkbekämpning

Tidigare i höstas skickade Mölndals kommun ut ett informationsblad kring fastighetsägares ansvar beträffande snöröjning.
Informationen finns också på Mölndals kommuns hemsida: https://www.molndal.se/startsida/trafik-och-resor/renhallning-och-snorojning/snorojning/fastighetsagares-ansvar-for-snorojning.html

Tidigare år har vi anlitat Bredablick för att hjälpa oss med snöröjningen.
Då vi fått in många klagomål på deras arbete har vi denna vinter valt att anlita en annan entreprenör, We-fix.
Då snöröjning av vårt område är väldigt kostsamt har vi valt att skriva ett avtal där We-fix skottar våra trottoarer när det kommit minst 50 mm snö, i samband med de besöken kommer de också utföra halkbekämpning.
Det innebär att vi som enskilda fastighetsägare måste sköta skottning och halkbekämpning vid de tillfällen de snöar mindre än 50 mm alternativt om halka råder.