Resultatet: Kontroll av värmesystemet

STAD ventil

Nu har vi fått ett resultat från det uppdrag som genomförts av Torkel Andersson/byDemand, vars syfte är att kontrollera föreningens värmesystem samt en väg framåt till varmare hus.
Beslutet om genomförande togs på stämman.

Här redovisar vi en del av detta resultat, nämligen Sammanfattning och åtgärdsförslag, som återfinns på sidan 2 av den 11 sidor långa, detaljerade, faktaspäckade resultatrapporten.

Detta dokument kommer även i pappersformat, som NordgårdsNytt.

Naturligtvis finns rapporten att läsa i sin helhet på föreningens webbplats länk till hela resultatrapporten för de som vill, vågar och kan.
Som en fördjupning finns även artikel om ”att styra radiatorsystem” där man ingående belyser ämnet.Radiatorsystem av Torkel Andersson


Torkel Andersson/byDemand sammanfattar:

Sammanfattning och åtgärdsförslag.
Slutsatsen av min undersökning är att installationen av växlare, ny pump mm samt beräkningar och utförd injustering av flödet i husventilerna är teoretiskt riktiga och bör fungera om injusteringen färdigställs.

Injustering av vattenflöden mellan radiatorer (värmare) inne i husen måste utföras för att injusteringen skall anses färdigställd. Om inte detta utförs så kommer det bli värmeproblem i en del hus i vinter.

Förslag till fortsatta arbeten:

 • En lämplig rörentreprenör anlitas som kan utföra eventuellt ventilarbete och injustera värmesystem enligt lågflödesmetoden.
 • Varje radiator (värmare) i samtliga hus förses vid behov med en justerbar radiatorventil.
 • En grovinjustering (Andra Steget) utförs på varje radiator (värmare) till flöden som redovisas på sidan 7.

Även om man i samfällighetsföreningen har beslutat om att varje hus skall tilldelas lika flöde oavsett antal m2 uppvärmd yta i huset, så tycker undertecknad att dessa hus bör behandlas på samma sätt som gavelhusen som har extra yttervägg att värma och därmed tilldelas ett extra flöde.

Husen med mer uppvärmd yta kommer att få kallare inomhus även efter en riktig utförd injustering och därmed kommer krav på att tilloppskurvan skall höjas, vilket förr eller senare kommer att göras. Därmed få samtliga andra hus möjligheter att få tillgång till denna extravärme med resultat att värmekostnaderna ökar betydligt mer än om de större husen tilldelas lite högre flöde att fördela mellan radiatorerna (värmarna) i huset. Det kan eventuellt regleras med något högre uppvärmningskostnader för de berörda husen.

 • Pumptrycket för de två värmesystemen ställs före injusteringen i husen på det ursprungliga trycket som entreprenören har räknat med.
  Troligtvis 30 kPa.
 • Tilloppstemperaturkurvan på de två värmesystemen ställs så att rumsmedeltemperaturen i båda systemen hamnar på 20°C.
 • Efterjustering (Tredje steget) utförs enligt informationen på sid 8.
 • Därefter monteras maxbegränsade termostater (21°C) på radiatorer och värmare.
 • Protokoll skrivs och arkiveras.

Slut på sammanfattning.


Från styrelsens sida finns det inget mer att säga än att nu får varje husägare ta tag i sina problem.
Erfarenhetsmässigt har det visats sig att små felaktigheter inne i husen orsakat problem, som ibland enkelt kan rättats till.

Mycket vanliga felorsaker har varit.

 • Handdukstork inkopplad på fjärrvärmen.
 • Fastsittande nålventiler på elementet.
 • Obalans mellan elementen i huset.
 • Kalldrag från otäta fönster och dörrar.

Hjälp finns att få, husägaren betalar själv för dessa åtgärder.

På föreningens webbplats finner du hur man gör, Kontroll av elementventilen, kontaktuppgifter till företag som är behjälpliga i frågan hittar du på Värmen i huset, naturligtvis kan du läsa mer på värmeprojektets sida:  VärmeProjektet

Föreningen bör diskutera att mot tilläggskostnad få ett större flöde, därmed mer värme tilldelat.
Exempelvis 20 procent mer energi kan ger en 20 procent högre kostnad på värmeavgiften, naturligtvis kan även motsatt förhållande då råda – kan bli lägre kostnad med minskat flöde. Allt beräknat från ett generellt utgångsläge.

Styrelsen


Ventilera åsikter om värmen.

Informationen kommer att sammanställas för att få reda på hur vi tänker kring detta. Om det är frågor du ställer, som vi kan besvara kommer vi att återkoppla till dig.