Värmen i huset

Som vi beskrivit tidigare har föreningen gjort en balansering av värmesystemet. Detta har gjorts för att alla skall få en ”lika andel värme” till sitt hus.

Det är beräknat och verifierat att det stämmer, oavsett var du har ditt hus i förhållande till värmecentralen.

Det är ett fåtal fastighetsägare som låtit undersöka orsaker till ”kallt hus” och fått detta åtgärdat genom tillsyn och elementjustering samt fått en referensgivare insatt i huset.

På referensgivaren ser man att ett injusterat hus numer har mellan 22,5°C och 23,5°C.
Erfarenhetsmässigt har det visats sig att små felaktigheter inne i husen orsakat problem, som då rättats till.

Mycket vanliga felorsaker har varit.

1.       Handdukstork inkopplad på fjärrvärmen.
2.       Fastsittande nålventiler på elementet.
3.       Obalans mellan elementen i huset.
4.       Kalldrag från otäta fönster och dörrar.

Åtgärdade fel vid inventering och injustering:
Punkt 1 är riktigt förödande, värmen rinner rakt igenom handdukstorken och lämnar huset, som blir kallt. Det finns tyvärr element som fungerar på samma usla sätt.
Åtgärd är att stänga av handdukstorken, ersätta den med en elektrisk handdukstork.
På elementen strypa flödet väldigt mycket.

Punkt 2 och 3. Man kan ha kallt i vardagsrummet medan andra element är varma. Vanligt är att elementet i vardagsrummet är varmt och elementen på norrsidan husen är kalla.
Detta kan gälla båda hustyperna.

Åtgärder är att se över nålventilerna. Ta bort termostatknoppen, se till att nålen fungerar, gör en injustering av alla elementen så att en jämn fördelning uppnås. Då hinner värmen avges i huset och fördelas på ett bra sätt, resultatet blir ett varmt hus.

För att få ett varmt hus måste man fördela den värmen som kommer in i huset, se till att den avges på rätt sätt, innan värmen lämnar huset.

Punkt 4. Drag från fönster och dörrar kan enkelt och billigt avhjälpas med ”lister och packningar” avsedda för detta. Är det dragigt hos dig är detta en ypperlig åtgärd för endast några hundralappar.

Mera förklaringar:
Termostatknopparna är en dålig styrning, styr värme till elementet där den sitter bakom gardinen eller soffan. Dessutom trycker de på nålventilen i elementet hela sommaren, så att denna kan fastna och stänga elementet så att ingen värme kommer fram där.

Vanligtvis står elementets injustering helt öppen eller nästan helt öppen på elementen och då när termostatenknoppen öppnar upp rusar all värme till just det elementet och de andra elementen får ingen värme alls.
Värmen kommer ”ping-pongas” mellan elementen och bara kännas ojämn då då elementets injustering står öppen och termostatknoppen öppnar då och då.

Med fog kan man säga att termostatknoppar inte hjälper, och att ta bort dessa är en god gärning. Deras roll som värmereglerare har helt försvunnit, eftersom det numer är en begränsning från stamledningen till huset. Alla får samma förutsättningar från värmesystemet in till huset, och du som fastighetsägare får se till att fördela detta i ditt hus.


I NordgårdsNytt daterat 2017-06-30 skrev vi om ”Ventilbyte och värmefördelning”
Vill uppmärksamma på dessa urklipp.

Styrelsen har av flera medlemmar, uppmärksammats på att elementen inne i husen inte är en föreningsangelägenhet. Detta är helt och fullt så sant så. Till och med ventiler är föreningen ansvarsområde, efter ventilen har fastighetsägaren fullt ansvar.

Fortsätter….

Lösningen är att placera en injusteringsventil på varje hus så att ”samma flöde” är tillgängligt till varje hus. Föreningen säkerställer att alla får samma värmemängd. Detta är viktigt i fördelningssynpunkt då alla betalar samma, det vill säga en 147-del av värmenotan.

Fortsätter….

Om ni upplever obalans i ert hus måste ni se till att justera elementen i ert hus, hjälp till detta kan förmedlas. Kostnad för detta kommer belasta fastighetsägaren, eftersom det ligger utanför föreningsansvaret.


Som tidigare sagts finns denna hjälp att få. Få är de fastighetsägare som på något sätt hört av sig.
Hjälp finns att få, här är ett utdrag från vår webbplats daterat 2017-10-05.

Värmeventiler och kontroll är färdigt

Om ni har kallt och vill ha hjälp med att identifiera orsaken så kan Nordiq erbjuda en inventering
för 1 375 kr (inkl. moms) per radhus.

Om det bara är frågan om att justera någon eller några ventiler så kan
detta ingå i priset.

Kontaktperson:
Hans Sandberg
Nordiq Production AB
0760 20 90 60


Om du hör av dig till styrelsen eller NORDIQ, tänk på att svara på dessa frågor om du känner att huset är ofördelaktigt kallt.

·         Var i huset är det kallt?
·         Har ni en handdukstork installerad på värmeslingan?
·         Är det luft i elementen?
·         Känns det någon värme på något element i huset?
·         Har det alltid varit dåligt med värmen?
·         När det känns kallt vilken utetemperatur ser vi då, och naturligtvis               vilken innetemperatur?
·         Någon del dragigare än andra delar i huset?

Försök att tänka till på frågorna och svara gärna på dem.