Värmeventiler och kontroll är färdigt

Alla husventiler som hör till värmesystem är nu utbytta och inställda. Stickprov för flödesmätning på ett antal ventiler är utförd.
Nordiq konstaterar att den beräkning som är gjord, stämmer med verkligheten.

Några fastighetsägare som var borta då inställning och plombering av justeringsventilen skedde, måste sätta sig i kontakt med styrelsen.

Det inställda värdet på ventilen får inte ändras, det är en gemensamhetsanläggning. Ventilen är plomberad för att ej av misstag bli felinställd, så att grannen får det kallare.
Bryts plomberingen kommer fastighetsägaren få bekosta injustering samt eventuellt betala en extra taxa för värmen.

Behöver plomberingen brytas, tas kontakt med styrelsen. Det kan vara arbete med värmesystemet eller element, som behöver utföras inne i huset.

Värmesystem tillför värme till husen med hjälp av flera faktorer.
Behovet – kollektivt uppmätt innetemperatur, utetemperatur, solsken samt en sorts tröghet i temperaturändringar ute.
Det gör att detta skall bli behagligt för alla, även kostnadseffektivt.


NORDIQ – har nu avslutat beräkning/injusteringen av värmesystemet för förenings räkning. I och med detta skall alla tilldelas ett förutbestämt beräknat flöde. Om det trots detta är kallt i huset så är en trolig orsak att någonstans i huset så finns det en ventil i en radiator, handdukstork, eller annat som är feljusterad.

Om ni har kallt och vill ha hjälp med att identifiera orsaken så kan Nordiq erbjuda en inventering för 1 375 kr (inkl. moms) per radhus.

Om det bara är frågan om att justera någon eller några ventiler så kan
detta ingå i priset.

Kontaktperson:
Hans Sandberg
Nordiq Production AB
0760 20 90 60