Kontroll av elementventilen

Som vi sagt några gånger, om kalla element, så kan elementets ventil sitta fast. En instruktion om hur det går till att greja detta kommer här samt instruktion om injustering av husets värmesystem.
Den är på ”förståelig danska” – ett duktigt folk di där danskarna….

De byter den yttre delen av ventilen (pakdåsen på danska), den under termostatknoppen. Kanske behöver du göra även detta men troligtvis funkar det okej ändå.

Injustering av element.

Nu när du tittat på denna film kan du ställa in dina element så att det blir balans i ditt hus. Man måste ställa in ALLA element för att det skall bli varmt och gott.

Så börja med att ta bort termostatknoppen.

På den ”danska filmsnutten” pratar de om att vrida ringen för att ta av termostatknoppen och det är så man gör.
Det kan även sitta en liten plastbit (gula ringen i bilden) för att förhindra att man kan vrida ringen och få av termostatknoppen.
Bästa tipset att att ta en skruvmejsel och ta sönder den lilla plastbiten, jag har aldrig lyktas få ut den hel. Sedan kan man vrida ringen.
Plastbiten är bara ett lås för att förhindra att man tar bort termostatknoppen.

Kontrollera att att stiftet kan röra på sig. Tryck med något hårt, se att den kan tryckas in och att den fjädrar ut.

Grundinställning av grundflöde på elementet.
Den gula ringen visar flödesriktningen på denna RAN-ventil. Pilen på bilden är själva inställningsstrecket. Detta streck sitter oftast i riktning ”upp” på elementet.

Man drar ut och vrider den numrerade ringen så att inställningsstrecket blir som på bilden. Det gula strecket är med som referens på hur du ställer in flödet på elementventilen och hur man skall titta på det inställda värdet.

Inställning (en 1:a) gäller för alla ”små-medelstora element”.
Stora element kan ställas på 1½ till 2.
Riktigt små element kan ställas på ”en eller två kuggar” under 1.

Anledningen till dessa ”ganska små värden” är att denna typ av ventil ”öppnar upp” flödet väldigt snabbt och man måste reglera denna injustering med de beskrivna värdena för att få balans i husets värmesystem.

Efteråt kontrollerar man hur det känns på alla elementen.
Vänta i en ½-timme så att det får tid att stabiliserat sig. Gör pyttesmå ändringar om det behövs.
Under normala förhållanden skall ett element bara vara varmt i den översta delen, till ca en tredjedel neråt. Vattnet inuti elementet skall vara skiktat, det vill säga en ganska tydlig gräns mellan varmt och kallt.
För stort eller för litet flöde genom elementet skapar snedbalans i huset.

Ett litet flöde, då är elementet kallt, kontrollera ventilen, stryp de andra elementen.

Ett stort flöde, då är en för stor del av elementet varmt – till och kanske hela elementet?
Du måste strypa ett sådan element annars kommer inte de andra elementen få något flöde till sig och kommer förbli kalla.

Med luft i elementet, då börjar värmen oftast längre ner på elementet – det kan låta också, som ett skvalande ljud – att lufta elementet är då ett bra sätt.
En luftningsnyckel är bra att ha till hands.


Om termostaten.

Innan varje hus fick en inställd justeringsventil försökte man styra flödet med termostatknopparna. Den injustering som vi adresserar ovan, var inte inställda på korrekt sätt. Ofta på inställning på läge ”N”, vilket är helt öppet, ibland på läge 5 till 7 – vilket i detta sammanhang är ”nästan helt öppet”, i varje fall alldeles för mycket ”öppen”
Det var en stor anledning till att några hus knappt fick någon värme alls.

Styrningen på värmecentralen kommer se till att vi får ett jämnt och ekonomiskt inomhusklimat. Mellan 22-23 grader.

Rekommenderar även att läsa Värmen i huset