Besiktning av Seldonsgatan

Idag besiktigades dräneringen på Seldonsgatan.
I och med detta börjar garantin gälla även för denna gata.
Allt bra!

 

Han hade några synpunkter även denna gång. Det gäller små saker, typ brunnslock som försvunnit och att han inte fått se de uppdaterade relationsritningar som entreprenören skall ge oss.
Ritningarna är på gång.

Man kontrollerar även att det är åtgärdat på de punkter som förra besiktningen gav, alltså de förknippade med Ridlärargatan.

Känns bra, är mitt intryck.