Fjärrvärmen och ekonomi

Molndal Energi

Nu har merparten av eldningssäsongen passerat. Prognosen för kostnadsbudget detta budgetår, ser att gå jämt upp.

Man kan ju inte veta på riktigt hur en eldningssäsong ser ut, ibland blir det ett kallt år, ibland ett varmt år.
Man gissar, och med statistiskt underlag kom vi fram till en budgeterad årskostnad på 1 650 000 kr.
Om nu resterande del av budgetåret 2016-07 till 2017-06 är samma som föregående år gör vi ett NOLL-resultat, med det återstår att se.

Vi ville ha en besparing här men det är inte möjligt med de obalanser som vi har i distributionen av värme, som ni säker vet.
Vid intresse, kan man läsa mer på Uppdatering av värmeprojektet


Kostnaden för driftsel, mestadels till cirkulation på både varmvatten och på värmekretsen har sjunkit med ca 35%.
Detta är trots att vi har lite för högt arbetstryck i värmekretsarna.
I pengar blir det ca 10 000 kr på ett år.


Kostnaden för el till garage och motorvärmare, har bara en liten tendens att minska ca 4% som i pengar betyder ca 1 200 kr.
Så här ligger budgeten förmodligen ganska bra, ca 31 500 kr/år.