Nybygget på Åbytravet

Då vad det igång. Efter många år och långa utdragna diskussioner har då bygget på Åbytravet startat.
Se över era fasader innan pålningsarbetet tar fart på allvar.

Åbytravet skall utöka sin verksamhet med ett hotell och runt detta kommer det bli mässhallar.
Kommunen, Åbytravet och nära boende hade ett samrådsmötet för flera år sedan. Där pratade man om hur Åbyområdet nära travbanan skulle bli men avseende på byggnation. Vi har sett den gamla stallbacken bebyggas.
Det huset korsningen Frölundagatan-Åbyvägen, som nästan är klart, kommer på något sätt vara med i gestaltningen utefter Åbyvägen och de mässhallar och hotell som kommer uppföras.

Nu har i alla fall parkeringen utanför entrén hägnats in och pålningsmaskinen är på plats.
Rådet till dig är att se över din tegelfasad, gärna där det finns sprickor. Kanske försöka mäta dessa om de finns. Kanske fotografera.
Om det, mot förmodan, skulle hända något med husen, får man föra talan till byggherren och är det bättre med någon sorts dokumentation.

Hotellet skall bli 14 våningar, Sahlins Terrass 12 våningar (Storgatan 32B).