11 reaktioner till “Dräneringsprojektet har startat”

 1. Tyvärr framgår det inte klart av informationen vem som skall bekosta ”rivningsgruppen” och i vilken regi den skall verka.
  Jag förmodar att det är boende på området som skall ingå i gruppen och avlönas i sin helhet av föreningen.
  Om så är fallet hoppas jag att styrelsen sett över föreningens försäkringar.
  Försäkring mot personskada för de anställda och allriskförsäkring eftersom föreningen skall utföra arbeten på enskilda fastighetsägares egendom.
  Dessutom är föreningen ansvarig för arbetsmiljön för de anställda och en ansvarig person skall utses.
  Om ansvaret för beställarens samordning av arbetsmiljön inte skrivits över på dräneringsentreprenören är föreningen även ansvarig för detta.
  Med förhoppning att inga olyckor skall hända men ifall det händer kan det bli kostbart för föreningen om vi inte har erforderliga försäkringar.
  På mötet meddelades att dagvattenledningarna skulle förläggas med plaströr. Jag förutsätter att anslutningarna mot stuprören ovan mark är av annat material. Exempelvis rostfritt stål.
  Jag förutsätter även att samtliga fastighetsägare får arbetet med Isodrän dokumenterat (krav för ISOCERT 2 entreprenör), det är svårt att se hur arbetet är utfört efter återfyllning.

  1. Det är DräneringsProjektet som tar kostnaden, i förlängningen läggs detta på avgiften som sprids ut på oss alla, under ett antal år.
   Projektet anlitar ett företag som står för röjandet men man får lov att göra detta själv, om man vill, vågar och kan.
   Mer om detta på det ”Byggmöte” som du blir kallad till då din länga kommer i fokus.

 2. Vilket företag är det som skall utföra rivningsarbeten?
  Har dessa arbeten upphandlats i konkurrens?
  Enligt texten är det dräneringsprojektet som står för kostnaden men man får lov att göra detta själv, om man vill, vågar och kan.
  På mötet angående dränering nämndes kortfattat att de fastighetsägare som utförde eller utfört vissa arbeten, som enligt styrelsens mening ingår i samfällighetens åtagande, skulle få ersättning för detta. Jag uppfattade det som att ersättningen inte skulle betalas ut i pengar utan skulle ske genom avdrag på avgiften till föreningen.
  Rent skattemässigt spelar det ingen roll om den enskilde fastighetsägaren får betalt i pengar eller via avdrag på avgiften.
  Nedsättningen av månadsavgiften betraktas som lön eller annan skattepliktig förmån.
  Därför är denna ersättning skattepliktig för fastighetsägaren och föreningen måste betala in A-skatt och arbetsgivaravgift.
  Eftersom detta arbete ingår i föreningens åtagande så utförs arbetet åt föreningen och därmed skall föreningen ha försäkring för personskada och stå för samordning av arbetsmiljön för dessa arbeten.

  1. Svar på fråga 1: FJ Bygg
   Svar på fråga 2: Vi har valt FJ Bygg för deras flexibilitet, kostnadseffektivitet och tidigare samarbete med föreningen.
   Vad gäller försäkringsfrågor och ekonomin så är vi tacksam för er vakenhet, dock så har vi redan tänkt på dessa aspekter.
   Resterande frågor kommer besvaras när er länga blir tillkallade till informationsmöte.

   Med vänliga hälsningar

   Sahar A Olady

   1. Tyvärr kan jag inte finna något företag som heter FJ Bygg.
    Eftersom jag vill veta vem som skall utföra arbeten inom min fastighet skulle jag vara tacksam för ett korrekt namn på företaget eller ett organisationsnummer.

    1. FJ Bygg är kortnamnet på Fabian Jurojc Bygg som är en enskild firma med skattekontonummer 900824-3876.

 3. Enligt den preliminära tidplanen skall mötet, angående dräneringsprojeket för Ridlärargatan 8, hållas 2016-07-10.

  Det förefaller olämpligt att ha detta möte mitt i semesterperioden.

  Många fastighetsägare är förmodligen bortresta vid denna tidpunkt och därmed förhindrade att deltaga.

  1. Dock är detta en preliminär tidplan och kommer efterhand revideras.
   Förmodligen kommer datumet för mötet att flyttas till innan semesterperioden.

   Med vänlig hälsning
   Frank Caprin

 4. Jag var och tittade på dräneringsarbetet på Sadelgatan 2.
  Vid inspektion hittade jag några saker som inte var utförda enligt ISOdräns anvisningar.
  1. Källarväggen var inte rengjord och asfalten var inte borttagen före montaget av skivorna.

  2. Det hade inte applicerats tätningsmassa mellan täcklisten och väggen med påföljd att vatten kan rinna in mellan skiva och vägg.

  3. En ganska stor spricka i väggen var inte åtgärdad för montage av skiva.

  Översänder foton från platsen till styrelsen.

 5. Hej,

  Vi har ju haft FJ Bygg, som har hjälpt till med röjningsjobben och återställanden av altaner m.m.
  Dessutom har man kunnat beställa extrajobb av denna firma vid återställandet.
  Vill bara säga att vi är supernöjda med deras jobb och service, ett underbart gäng att ha att göra med.

Kommentarer är stängda.