Nytt! Underhålls- och Förnyelse-plan

Nu har vi matchat gällande anläggningsbeslut och sammanställt en underhållsplan.
Vi har skattat en kostnad på samfällda saker som föreningen ansvarar över, bedömt livslängd, gjort en fördelning av föreningens fond.

Vi har också gått igenom föreningens olika verksamheter så att kostnaden fördelas på de som brukar faciliteten, alltså att garagen står på egna ekonomiska ben, motorvärmaruttag står naturligtvis på sina, Måldomargatan på sina.
Ja, ni förstår säkert vad vi menar.

Hela tanken med detta är att det skall råda ett nollsummespel över kostnad och den avgift som föreningen behöver ta in av medlemmarna.

Sida med Underhålls- och Förnyelseplan