Uppdatering snöskottning

Tillfällig leverantör löst med att Wefix som kommer från och med måndag 13/3 när det förväntas komma mer snö för att hjälpa oss med snöskottningen samt halkbekämpningen.