Bristfällig snöskottning

Som ni märkt så har Bredablick under den gångna vintern inte skottat våra trottoarer när det kommit snö. Vi i styrelsen har ifrågasatt detta och nu fått till svar att de inte ämnar att skotta våra trottoarer förens vi betalar en faktura som de ställt till oss i januari och som vi bestridit. Anledningen till att vi bestridit fakturan är att vi anser att den dels är för tjänster vi inte beställt och att det dels har skett en överdebitering. När vi bestred fakturan kunde vi inte föreställa oss att de skulle strunta i att skotta våra trottoarer som straff, då hade vi agerat tidigare. Vi kommer självklart föra en dialog om den aktuella fakturan men vi värnar om våra pengar och vill inte betala för saker vi inte anser oss ha beställt. Vi ska nog inte räkna med att Bredablick kommer skotta något åt oss i vinter så vi får hålla tummarna att det inte kommer mer snö. Har någon några frågor om detta kan ni maila till styrelsemailen så återkopplar vi antingen via mail eller telefon.