Rättning av Årsredovisningen 2016-2017

En del av av Resultatrapporten kom inte med. Det handlar om Utgifter/kostnader för personal, på sidan 13.

Fel blev det i en summering för intäkter, på sidan 15.
Bägge är rättade, Årsredovisning 2016-2017

Det blev fel i hasten då vi skulle skicka Årsredovisningen för utskrift.

Det är inga saker som direkt påverkar resultat eller budget. Är mer ett redovisningsfel, så att summeringar inte stämmer då en sektion föll bort.

Den föreslagna budgeten är samma fortfarande, det var redovisningen av Intäkter 2017-2018 som hade ett summeringsfel på
Föreslagen fondavsättning 1150 kr.

Så vi hoppas att tryckfelsnisse smyger in i sin garderob igen.