Ventilbytet är nu över…

STAD ventil

Hurra kan vi säga till oss själva. Alla värmeventiler är nu bytta.
Så nu kommer vi in i nästa fas. Det handlar om..

att verifiera att den uträkning som är gjord överensstämmer med vår avsikt om fördelning av flödet för alla hus.
Beräkning av öppningsvinkeln på STAD-ventilen, det som skall göra att vi skall få ”samma” värme i alla husen, har skett med hänsyn tagen till rörlängder och rördimensioner för alla hus.

Denna inställningen som ventilen har, skall bara föreningen ändra på. Detta är viktigt.
Man får/kan stänga av sin värmekrets i sitt hus med dessa nya ventiler MEN inte öppna ventilen mer än den inställning som föreningen har satt.

Det är alltså en uträkning bakom systemet som föreningen vill slå vakt om. Det sitter en lapp med inställning, på varje ventil, för varje hus.
Vi har även listor med dessa inställningarna.

Om nu någon ändrar detta för sin egen del kommer den fastighetsägaren att själv bära kostnaden för felsökning och omställning av ventiler, ibland för hela huslängan.
Detta är alltså helt förbehållet föreningen att hantera detta, ingen medlem får ändra dessa inställningar.
Det kommer enkelt att visa sig på returledningens temperatur, samtidigt som närstående grannar får väsentligen mindre värme i sitt hus.
Föreningen kommer att anlita företag för detta.

För att verifiera flödet till husen kommer NordIQ att mäta på vissa hus. Det blir stickprov på husen med en prioritet för perifera hus.
Detta kommer ske snart men innebär inget stort arbete mer än åtkomst till ventilerna.

Om nu mot förmodan ni känner att ert hus är för kallt, skall ni vända er till styrelsen. Absolut inte på eget bevåg ändra på STAD-ventilens inställning.

Hur det ser ut med värmefördelningen mellan elementen i de olika rummen är en sak som fastighetsägaren tar tag i själv.
Den nålventil som sitter i elementet kan nu under sommaren tryckts in i ventilsätet av termostatkroppen, fastnat så att detta element inte får något flöde alls.

Hur skall ett element kännas i en perfekt värld?

Ett välbalanserat värmesystem skall, typ alla elementen kännas ”lika” varma. Elementet skall vara varmt upptill och till mitten ungefär.
Nederst på elementet skall det vara rumstemperatur eller kallt.

Om elementet är kallt upptill, tyder detta på att det finns luft i elementet som då behöver luftas.

Elementet saknar värme. Då skall man kontrollera om det finns värme på andra element. Om andra element har värme men inte just detta, skall man fundera på om elementventilen har fastnat, eller om de varma elementen tar all värme så att det blir kallt i vissa delar av huset.
Det är detta som kallas obalans i husets värmesystem.

Om inget element i huset har värme, då kan det vara en luftficka i längan,
fel på värmecentralen eller rören eller annat.
Tänk efter så att det finns behov av värme! Det anses inte finnas behov om utetemperaturen är hög och om huset har upplagrad värme så att inomhustemperaturen är över 21 grader.
Kontakta styrelsen, som då startar en felsökning.

Om ni har frågor eller undrar något kring detta, tveka inte att
höra av er till styrelsen.