Kostnadsbudget 2017-2018

Kostnadsbudget kan vara komplext att ta till sig då det är många siffror i denna. Vi har sedan tidigare ….

valt att visa alla detaljer. Nackdelen är att det blir mycket, för mycket tycker några.

Bilden på en ekvation är inte representativ för detta, bara en bild som intresseväckare.

Det siffror som vi valt att presentera är ifrån ett verktyg som vi har bara för detta ändamål. ni hittar dessa på sidan
för Underhålls- och förnyelseplan

Det ger styrelsen riktlinjer på en avgift där vi tagit hänsyn till de gemensamhetsanläggningar, underhåll- och förnyelse som bör ske med någon typ av intervall samt den kostnad som drift av anläggningar har.

Efter att siffror granskats, diskuterar vi vad som kan vara en lämplig avgift. Ser vi att kostnader kommer måste vi ha medel att åtgärda, det vill säga underhålla eller ibland rent av nyanskaffa delar av gemensamhetsanläggningar.

En annan sak som vi tar hänsyn till är den lag som kom 1990 och vars andemening är att samla pengar för framtida behov av de som just för stunden ”sliter” på gemensamhetsanläggningarna. Vi samlar pengar för framtida behov enligt denna lag.

Vi kommer att visa hur siffror kommer till, hur man läser av siffror i denna och ge möjlighet att ställa frågor när vi diskuterar den nya avgiften som skall spegla det läge som vi har.

Som vanligt är ni välkomna med frågor som vi kan ta upp på årsstämman när vi pratar avgifter och förslag på ny budget.
Kontakta oss