På begäran – Husens storlek

Boende undrar hur stora husen egentligen är?
Det skiljer sig lite från hus till hus men…

2014-08-28 genomfördes en kontrollmätning av bägge hustyperna.
Mätningarna som utföres gjordes på hus som ansågs nära originalstorlek i respektive hustyp.

Mätningen utfördes av:

Markus Olsson
OBM Besiktning Väst AB
Blomstergatan 2
411 04 Göteborg
0766 27 52 30
 
Kundtjänst och bokning: 031 21 02 30

Resultatet kommer här: