Uppdatering – DräneringsProjektet

Det blir ett sommaruppehåll och projektet startar med
Måldomargatan vecka 33, 2017-08-14.


Turordningen på Måldomargatan är längorna  8 – 6 – 4 – 2.
Detta betyder glädjande att sommaren kommer i detta fall vara som förra årets.

Mer på DräneringsProjektet