Byte av Elcentral

Gamla elcentralerna på Måldomargatan 4 och 6 kommer att bytas imorgon den 18 maj. Vi kommer alla att drabbas en kortare stund.

Undercentralerna kommer att bli strömlösa och då blir vi utan varmvatten. Måldomargatan 4 och 6 kommer sakna ström i korridorerna och hela sydsidan i respektive länga, elen i enskilda hushåll påverkas inte.

De kommer byta en central i taget.

Avbrottet kommer inte vara länge, enligt denna entreprenör.
Utrusta er med tålamod.