Besiktning av Ridlärargatan

Dräneringen på Ridlärargatan är nu besiktigad. Det gjordes 2017-02-28.
I och med detta börjar garantin gälla även för denna gata.


Jag (Frank) var med för första gången och jag vill dela med mig av mina intryck.
Besiktningsmannen är en ingenjör med certifikat att besiktiga och gick runt husen och kontrollerade och frågade Torslanda Entreprenads ”gubbar” hur de hade gjort med vissa saker och annat.
Han hade ett par mindre synpunkter som han noterade. Dessa kommer att kontrolleras då nästa gata besiktigas.

Han påpekade att anslutningen mellan stuprör och markrör hade en stor springa så att det plaskade upp vatten på huset från lövrensen.
Detta ingår inte i entreprenaden utan detta, ovan mark är helt utanför.

Påskjutsrör heter denna tingest som går på utsidan av stupröret och ned i lövrensen och minimerar vattenstänk på fasaden. Takprojektet borde försett stuprören med dessa påskjutsrör.
Vi har påbörjat montering av påskjutsrör men det kommer ta lite tid.

Vill också påminna att hjälpa till att ta ur skräpet ur lövrenset.

Det var allt för nu.