Motorvärmaruttag

De gamla uttagen som på något sätt är original anses gjort sitt.
När den mekaniska timern inte längre fungerar byts hela huset ut.
Det blir digitalklocka och jordfelsbrytare i de nya.

Det börjar bli svårt och dessutom ganska dyrt att att laga mekaniska timers till dessa ”gamla uttagen”.

Har du bekymmer med ditt uttag, kontakta styrelsen.

Kostnad för detta betalas av de som använder denna facilitet, och beroende på utbytestakten sker det ingen eller endast en marginell höjning av avgiften senare.

Idag ligger energikostnaden på ca 24 kr per månad resten av de 50 kr/mån som avgiften är, går till underhåll.

OBS: Det har aldrig varit tillåtet att förvara kabeln i uttaget om inte andra änden sitter i bilen. Detta är viktigt för allas säkerhet och skall inte åsidosättas av din bekvämlighet. 

Det som bekymrar lite är att energiuttaget är stort så att avgiften knappt räcker till. Så på något sätt överutnyttjar många den beräknade inkopplingstiden.
Ekvationen som grundar avgiften ligger på max 3 timmar om dagen under kalla årstiden, att manipulera timern så att bilen är ”varm och go” hela natten blir på något sätt olyckligt.
Vissa garagenyttjare har kanske bilen inkopplad då den står i garaget, och detta är inte alls bra om timer saknas.
Man kan också fundera på om det man kopplar in på ett uttag, kanske överskrider den effekt som finns tillgänglig, så att säkringen går.

Vi kan inte idag särskilja energikostnaden för garage och motorvärmaruttag, Resultatet blir att bägge dessa verksamheter delar lika på kostnaden, idagsläget (2016-03-10) är denna ca 24 kr per månad för garage- och motorvärmaruttags- nyttjare.