Sadelgatan 4

Här kommer erfarenhet från första längan som dränerades .
Här kan du skriva synpunkter och tankar som du vill förmedla till andra.

Styrelsen och entreprenörerna har skrivit om saker som uppkommit under arbetets gång. Vi  är i lärandets process.

Uppdaterad 2016-04-08.

Länk till denna info i PDF-format finns här.

Nu är första länga, Sadelgatan 4, straxt färdigdränerad och vi vill passa på att delge de erfarenheter och de frågor som vi stött på under denna tid.

onsdag den 23 mars 2016, Sadelgatan 4.
Nu är det ett par hus, i första längan, där grävning är gjord på framsidan. Vi har nu fått mer erfarenhet och kan konstatera att:

 • Det fungerar INTE att ha kvar mellanstolpen på staket. Både grävning och transporter blir för komplicerade, förmodligen kommer stolpen att kunna återanvändas.
 • Krångligare att trappan finns där den är, men det fungerar att ha det så.
 • Spillvatten eller avloppsrörets som går ut ur radhuset till kommunens rör, är av ålder spröda och går lätt sönder. Måste bytas ut genast, för att undvika haverier! Tillkommande kostnad från TE.
 • Materialet som grävs upp är uselt, kommer att ta väldigt lång tid att sätta sig om man återfyller med detta, eftersom det mesta är lera. Vi får nog tänka om och återfylla med bättre material. Vår kreative entreprenör fixar detta, man packar jorden på ett annat sätt. Tillkommande kostnad från TE.
  • Brunnar som finns på ritningar saknas ibland eller ligger på annat ställe och är dessutom övertäckta, det vill säga ”lite svårhittade”.
 • Man måste ta bort all stenläggning mellan husliv och förråd. Risken är överhängande att maskinernas vikt krossar plattorna. Röjteamet vidtalat.
 • Krukor och annat ”kolijox” står fortfarande i grävzonen, vi måste hjälpas åt här!
 • Ny tanke är att sätta dit en anslutning till varje hus där boende kan koppla in sig på dagvattenledningen. Exempelvis en brunn eller ränna för ytvatten, kanske takvatten från förråd eller utbyggnad. Ringa tillkommande kostnad från TE.
 • Gammalt ”byggskröffs” hittas i/vid schaktet. Kan vara stora betongbitar, stora stenar etc. Detta är naturligtvis inte bra. Detta samlas upp av entreprenör för bortforsling senare.

tisdag den 29 mars 2016, Sadelgatan 4.

 • Schaktet rasar igen men innebär inget. Entreprenör siktar på att ha ett smalt schakt och tar hand om detta ifall ras uppkommer. Undviker ras vi trappa.
 • Ström till byggbod efterfrågas. Ersättning till utlånare, Sadel 4D. 
 • Kommunens mark används som materialupplag och uppställning av byggbod. Kommer att ändras till samfällighetens mark, samt ordna med eluttag.
 • Sadelgatans trottoar sönderkörd vid 2:an, kommer att lagas senare eftersom det kan hända igen.

torsdag den 31 mars 2016, Sadelgatan 4.

 • De har grått rör som anslutning till stuprör.
  Svar: Färgvalet är begränsat till grått eller orange. Rostfritt kostar ca 2 300kr per varje och brukar enbart användas i utsatta lägen.
  Översidan av lövrensen kommer att vara strax under teglet, vilket innebär att en kortare förlängning av stupröret är nödvändig.
 • Synpunkt från boende är att dränrör inte ligger 20 cm under bottenplattan, vilket det borde. Kommer tas upp med entreprenören. Från Sadelgatan 6.
  Svar: Dränrör ligger väl under på ett utmärkt sätt, dessutom måste ledningen fungera tillsammans med kommunens ledningssystem. Allt anses vara okej.

måndag den 4 april 2016, Sadelgatan 4.

 • Efter filmning av dränrör, från gavel 4A mot 4B på sydsidan kan konstateras att dränröret är mestadels fyllt med vatten. Kan vara en svacka eller typ fellutning.
 • Antalet rensbrunnar ifrågasätts, borde vara fler.
  Svar: En anslutning/inspektion/spolrör per hus bör räcka. Den kan användas till inkoppling om man vill bli av med regnvatten från exempelvis förråd eller en brunnsränna i marken. Se även tidigare om dagvattenledningen/ny anslutning.
  Spolbrunnar för dränering sätts i varje ände av huslängan.
 • Synpunkter från annan boende, Ridlärargatan 8:
  • Asfalt på vägg skall bort helt!l
   Svar: Entreprenör säger att detta görs bara på källare med uppvärmning och man tar bara bort detta om det utgör en stor sammanhängande del av ytan och då tas bara en lite del bort, entreprenör har full koll på detta.
  • Vägg skall rengöras!
   Svar: Är enligt anvisningar.
  • Sprickor i vägg inte lagade!
   Svar: Skall bli, betong och/eller FlexiFog (elastiskt) kommer att användas.
  • Tätare med skruv längst plastlist!
   Svar: Är enligt anvisningar.
  • Tätmassa längst plastlist!
   Svar: Gör ingen större nytta men entreprenör kommer att hörsamma denna önskan.
  • Plastlist skall sitta högre upp på väggen!
   Svar: Av estetiska skäl är det praxis av förlägga plastlisten under jord så att den blir osynlig. Rostfritt/syrafasta skruvar används.

tisdag den 5 april 2016, Sadelgatan 4.

 • Efter markmätning konstateras det att marken lutar mer än 20 cm från husliv till tomtgräns i söder. Bra med lutning, dock sämre då ytvattendränering är tänkt att ledas till huset, detta kommer inte fungerar.
  Ett förslag är att förlägga dränrör utefter trädgårdarna, på allmänningen och använda avstick för varje hus, som ger boende möjlighet att koppla på en ytvattendränering från sin tomt. Även föreningens gräsmatta behöver bli torrare, för att kunna klippas.
  Tanken är att torka upp gränslandet mellan boendes trädgårdar och föreningen gräsyta, samtidigt leda bort vatten från garagelängans tak till kommunens ledningar.
  Ny brunn kanske skall tillkomma.
  Kostnad på åtgärd efterfrågas av entreprenör.

Möte med Torslanda Ent., onsdag den 6 april 2016, om Sadelgatan 4.

Från projektets sida kan konstateras att etableringen inte var med i tidsplanen och att grävteamet fick börja med att leta efter dagvattenledning mellan Sadel 6 och Sadel 8, för att filma och bedöma skick osv. Därför en mindre differens i tidplan.
Så första längan blev alltså aningen fördröjd men ligger i stort i fas med tidplanen, vi är ca 1 vecka efter originalplan. Röjteamet är i fas.

Vi gör i detta läge ingen förändring, förutom tidpunkter för möten.

4 reaktioner till “Sadelgatan 4”

 1. Bra info, men reflekterar över om det bara är vi med datorer som får denna information ? Det är ju trots allt många äldre medlemmar i vår samfällighet. Känns angeläget att inte exkludera dessa.

  M.v.h Åsa Hellberg

 2. Hej.
  Styrelsen skriver att Röjteamet är i fas. Enligt tidsplan skulle detta team ha varit på Sadelgatan 8 tidsperioden 160323-160407, men hittills har inte något hänt. Vet styrelsen när röjningen kommer igång?
  MVH
  Birgitha Thyr
  Sadelgatan 8 D

  1. Hej. Vi har aktivt hållit tillbaka Röjteamet så att ni slipper se ”byggplats” längre än vad ni behöver.
   Att ligga i fas är mer att ”hinna med att göra inom tänkt tid” och i detta fall, alltså innan grävteamet kommer på plats.
   Som tidigare sagt, är allt okej, trots att vi är ca 1 vecka bakom originalplanen.

 3. Kommentaren att dränröret inte ligger 20 cm under bottenplattan är nog felaktigt. Bottenplattan ligger mer än 50 cm över nederkant på ”klacken” som går utmed husväggen. Det sysn var bottenplattan är ungefär halvvägs mellan markytan och dräneringen.

Kommentarer är stängda.