Om SOS Alarm

Föreningen har sagt upp avtalet med SOS Alarm.

NordgårdsFakta är uppdaterad.

112 – nödnummer
SOS Alarm har på uppdrag av staten ansvar för nödnumret 112 inom Sverige.

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Genom ett samtal till 112 når du samhällets alla hjälpresurser såsom ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Avtalet som föreningen hade, var mest en förmedling av entreprenörer som för dig som då ringde SOS Alarm.

Styrelsen har bedömt att detta kan enklare och billigare göras i föreningens regi, genom att exempelvis höra med en granne eller ringa till föreningens jourtelefon och rådfråga, om nu ditt kylskåpet går sönder, eller om en fas på ditt elnät slutar att fungera, om du inte kan själv, ring eventuellt en elektriker själv.

Föreningen är försäkrad och behöver inte denna dubbelförsäkringen som avtalet gav, och kostade nästan lika mycket som försäkringen.

Du för gärna lämna synpunkter på detta.