Deklarationsdags för 2015

Utgiftsränta                                  28 244:-
Inkomstränta                               – 2 788:-
Summa                                           25 456:-

25 456:- / 147 hus = 173:- per fastighet som ränteavdrag.
Så här skulle det vara!

Detta kommer snart i NordgårdsNytt, men redan nu kan du ta del av detta.

Lite fördelning över året, av utgiftsräntan

Jan-Mar               9 294:-
Apr-Jun               7 917:-
Jul-Aug                6 334:-
Okt-Dec               4 699:-
Summa             28 244:-