Ytvatten – gräsmatta eller risåker?

Området har sedan en längre tid haft bekymmer med vattensjuka gräsmattor. Både på allmänning samt på egen tomt. Även garage har fått vatteninträngning från ytvatten.
Förutom detta, behövs en annan lösning av dräneringen på Sadelgatan 6, beroende på många utbyggnader och altaner i denna länga.

Vår kreativa och lösningsorienterade entreprenör har föreslagit en lösning. Vilket vi har anammat.

Styrelsen beslutade på mötet den 14 april 2016 att göra en liten förändring i DräneringsProjektet.

Så här resonerade vi.

Tanken att göra något åt de blöta gräsytorna har funnits länge och nu när en ny lösning måste formas kring de många utbyggnader på Sadelgatan 6 har vi hittat en bra kombination som ger en rationell lösning.
Ansvaret som föreningen har är, fortfarande att husdräneringen skall fungera för att undvika skador på våra hus samt viss dränering inom kvartersmark, enligt anläggningsbeslutet.

 

Lösningen blir denna:

Tänk er ett dräneringsrör, tillsammans med ett dagvattenrör, som ligger nedgrävt ca 1-1,5 meter utanför tomtgränserna i söder, alltså på allmänningen.
Från dessa rör kommer ett avstick från varje rörtyp, alltså två avstick till varje tomt.
Dessa två nya rör kommer att ha kontakt med husens dränering samt stuprör, på sydsidan, där det är möjligt att göra sådan.
Det nya systemet kommer så att säga förstärka befintlig dränering samtidigt som den tar bort besvärande ytvatten runt om sig. Dränröret sägs ha en kapacitet att dra ytvatten ca 4 meter på var sida om röret.
Föreningen ansvarar även för den befintliga dräneringen, och kommer att inspektera och eventuellt spola ledningen, så att full funktionalitet skall erhållas tillsammans med den nya dräneringen på de ställen där det är görligt att lägga ny.

Lösningen passar Sadelgatan 6 väldigt väl men problem med ytvatten, som det egentligen den blöta gräsmattan heter, har vi i princip över hela området. Det finns inte många torra gräsytor, varken på allmänning eller enskild tomt. Så denna typ av åtgärd måste göras på de flesta ställen i vår förening.

Vi behöver gemensamt hjälpa till att inte förse gräsmattorna med ännu mera vatten, genom att exempelvis koppla in utbyggnaders stuprör rätt.
Dränering av garagelängor möjliggörs samtidigt som garagelängornas takvatten kommer ledas bort.

Det kommer bli torrare över lag. Växtligheten mår bättre, gräsklippning kan utföras på allmänningen, boende har möjlighet att koppla in en egen ytvattensdränering från sin tomt, om man vill, vågar och kan. Det blir aningen dyrare men så otroligt mycket bättre för oss alla.

7 reaktioner till “Ytvatten – gräsmatta eller risåker?”

 1. Det gjordes en dränering på norrsidan av de flesta garagen för ett antal år sedan. Så inträngande vatten i garagen bör inte förekomma.
  Dessutom är det förlagt dränering på tomterna vid ett antal längor. Exempelvis ridlärargatan 8 där det är en dränering mitt emellan huset och tomtgränsen.
  För övrigt är det tveksamt om samfälligheten skall bekosta dränering av de privata tomterna. Det ingår inte i gemensamhetsanläggningen.
  Dagvattenrör behövs väl knappas till alla tomter utan endast där det finns stuprör. Fungerar inte de befintliga dagvattenrören?
  Om dräneringen drar 4 meter åt varje håll borde det vara ok att dra dräneringen utanför altaner mm.

 2. Jag håller med att det skulle vara ok att dra dräneringen utanför altaner.

 3. Vi har valt att kommentera denna tanke på ytvattendränering.
  Fortfarande är det husdränering som föreningen fokuserar på, och faktiskt inget annat.

  På Sadelgatan 6, finns områdets mest utbyggda länga, och för att kunna göra en husdränering i denna måste det göras på ett annat sätt.
  Den gamla dräneringen kommer att kontrolleras och kopplas om görligt till brunn eller/och en ny dräneringsleding.
  Som en trevlig bieffekt kommer då husdräneringen kunna dra ytvatten till sig och ledas bort. Det avgörande är alltså utbyggnader, marklutning etc.

  Det är också så föreningens mark är dyblöt allt som ofta. Detta gör att gräsklippning, av vår entreprenör Dick Stensson som sköter detta, inte kan göra sitt arbete ordentligt. Föreningen har ansvaret för ”allmänningarna” och boende för sina egna tomter.
  Det vi gör är att i samspel ge möjlighet för boende att kunna göra en ytvattendränering av sin tomt, det är allt.

  Tycker att vi sedan länge har pratat nog om, att en ytvattendränering på enskild tomt inte kan ersätta en husdränering.

 4. Hej.
  Vi är några som funderat över informationen ang dräneringen och att lägga den utanför våra tomter. Är tanken att så skall ske i hela området och har då tidigare info om 2 m utanför sydväggen avförts? Det är viktigt ang klargörande, då många funderingar nu kommit upp.
  MVH/Birgitha Thyr m fl

  1. Hej Birgitta m.fl.

   Att lägga en ytvattendränering på ”allmänningarna” är det som föreningen kan åstadkomma. Denna behövs på många ställen i området. Ett bevis för detta är att gräsklippning inte kan utföras. Samtidigt behövs en ny lösning för alla utbyggnader som länga på Sadelgatan 6 har. När vi haft dessa ”Byggmöte” har vi fått höra hur blött det har varit både innanför som utanför den egna tomten, dock kan inte föreningen göra annat än det som är i anläggningsbeslutet och som gäller den egna tomten. Fokus är fortfarande husdränering där den finns idag och ibland specialare för att nå önskat resultat med husdräneringen. Om du och m.fl. pratar om dränering 2 meter från husliv i söder, är detta något helt nytt för oss i styrelsen, och känns inte igen alls. Du antyder att ni har ”många funderingar”. Kan du kanske mejla in dessa till Styrelsen så att vi kan besvara dessa

   1. Hej igen.
    Våra funderingar är om det på övriga hus kommer att grävas på sydsidan, som det gjorts på Sadelgatan 4. Jag uppfattade att grävningen skett ett par meter utanför grunden på sydsidan, men avståndet var kanske inte helt korrekt. En del har ju tagit bort stenplattor och andra altaner…..och så var ju informationen vi fick på vårt möte med Sadelgatan 8 den 16/3. Det var funderingen. Vi var några som inte riktigt uppfattat senaste informationen och vad den betyder.
    MVH/Birgitha Thyr m fl

    1. Hej, Det är inget som ändrats för merparten. Fokus är fortfarande husdränering där den finns idag och ibland specialare för att nå önskat resultat med husdräneringen.
     Dräneringsröret som ligger i anslutning till huslivet är det dräneringsrör som föreningen ansvarar för, och det är fortsatt så.
     Hoppas att alla frågetecken är uträtade nu!!!

Kommentarer är stängda.