Deklarationsdags för 2018

Här är ränteuppgift på lån som föreningen har och som du kan yrka avdrag med på deklarationen.

Så här är årets siffror.

Utgiftsränta         322 481 kr
Inkomstränta                -0 kr
Summa                   322 481 kr

322 481 kr / 147 hus = 2 194 kr per hus som ränteavdrag.


I sin deklaration så skriver man in under
rubriken ”Ränteutgifter mm” (ruta 8.1) 2 194 kr.

Under ”Övriga upplysningar”:
Låntagare: Åby Nordgård samfällighetsförening (716408-4605)
Måldomargatan 8
431 62 Mölndal.

147-del utav totala räntekostnaden.


Om du äger fastigheten till hälften och till exempel din respektive äger den andra halvan, ska ränteutgifterna på 2 194 kr fördelas mellan er.
Var och en gör avdrag med 1 097 kr.

Mer information finns hos www.skatteverket.se