Extra tilldelning av värme

Information om värmen.

Enligt anläggningsbeslutet ska de som byggt ut, och nyttjar fjärrvärme i utbyggnaden betala extra för detta.
Avgiften beror enbart på kvadratmeter och inte behovet.

Alla får idag en uträknad värmemängd till sitt hus. De flesta är nöjda med denna mängd, men ibland är den otillräckligt.

Orsaken till detta kan vara flera, dragit hus, otillräcklig isolering, felinstallerad värmeutrustning eller större hus etcetera.
De flesta utbyggda hus får samma tilldelning som standardhuset.

Nu fördelar föreningen värmen enligt avgiften som var och en betalar, det vill säga 1/147-del.  Önskas det ytterligare värme finns det möjlighet till detta genom att betala för extra värme.
Dock ska ingen annan behöva betala för andras extra värmebehov.

Naturligtvis är det viktigt att ditt hus utnyttjar värmen som kommer in i det, därför måste värmesystemet vara felfritt och rätt injusterat.
Det blir knappast någon förändring även om extra värme tillförs om inte dessa grundförutsättningar är uppfyllda.

Hur mycket kommer det att kosta?

Vi arbetar med energikalkylen årsvis, därför förbinder man sig på ett helt år i taget, eventuell justering kommer även den årsvis.

Föreningens kostnader fördelar sig på varmvatten och värme med talen ca 35% för varmvatten och ca 65% på värmen.
Det är bara för värmedelen man kommer att betala extra för.

En kalkyl skulle kunna se ut så här. ”Gul ton” i diagrammet är förslag på vad extravärme kostar.

 

Ta skriftligen kontakt med styrelsen.
E-post: styrelsen@abynordgardsamf.se
Denna information kommer strax i brevlådan.