Fler platser för gästparkering

Ibland blir det bra. Kommunen har öppnat upp möjligheten att använda parkeringsplatsen i korsningen Måldomargatan/Broddgatan.

Tidigare var detta en privat parkering hela dygnet, men nu sker förändring.

Den är fortfarande privat mellan 07:00-17:00 och övrig tid har det blivit en avgiftsbelagd parkering.

Betala kan man göra med de flesta ”appar”.

Kommunen gör om detta på många gator och områden i dagsläget, alltså låter det bli avgiftsbelagd parkering där det rådde parkeringsförbud.