VVC – underhåll och nyanskaffning

VVC – ett nödvändigt projekt!?

Nu när ni hör detta kommer ni säker också undra om det måste startas nu!  Det jag menar är VarmVattensCirkulationen eller VVC som det kallas.

Lite kort om hu det fungerar.

Varmvatten tillverkas egentligen när det behövs. När någon öppnar en varmvattenskran så strömmar kallt vatten genom värmeväxlaren som då värmer upp det, efter en stund når detta vattenkranen.

Så skulle det fungera om alla hade sin egna värmeväxlare men vi hänger ihop i ett system men fortfarande gäller denna princip, det kan man hålla i minnet.
Om man nu öppnar kranen långt bort från värmeväxlaren så kommer det att ta lång tid innan varmt vatten kommer ut ur kranen samt att man måste spola bort mycket vatten eftersom det inte är varmt.

VVC är en uppfinning som låter cirkulera varmt vatten i de grövre ledningarna, man kan säga att man flyttat värmeväxlaren närmare tappstället.
En pump cirkulerar runt varmvattnet så att även den som bor långt bort på ledningen snabbt skall ha varmvatten.

Har hört detta då och då, säkerligen ni också:
Varmvattnet är för kallt. Ibland bara i köket och då har det varit bra på toan.
Då har jag trott att själva blandaren (kökskranen) varit dålig.
Olika människor upplever naturligtvis varmvatten olika därför har det blivit så olika frågeställningar om varmvattnets temperatur.

Fakta:

Föreningen har en väldigt stor andel varmvatten i den totala värmemängden, hela 38% av värmeförbrukningen går till varmvatten. Vanligt är denna andel är ca 25%.

Legionelabakterier kan finnas i varmvatten med låg temperatur. De lär stortrivas vid 40 grader.
Man kan få legionärssjukan av dessa bakterier. De är luftburna och man andas in bakterierna när man duschar OM det finns massor av dem i varmvattnet. Risken är liten men påtaglig om cirkulationen och temperaturer låg i detta vatten. Helt onödigt risktagande.

I veckan mättes temperaturen på varmvattnet på Travtränargatan 4. Temperaturen visade sig vara ca 44 grader vid ett ganska långt spolande. Om man spolat extra länge hade det blivit över 50 grader i kranen.

Detta är ett gammalt bekymmer. Det visar sig eftersom en pump installerats på VVCn i ett av de sista husen på Travtränargatan.  Ett väldigt konstigt försök att lösa problematiken.

Värmecentralerna visar bara bra värden nu, det skickas ut 55 gradigt vatten, temperaturen hålls bra när vattnet återkommer i returen.

Rekommendationer från Boverket säger att varmvatten skall ligga minst 50 grader och under 65 grader vid tappstället. Om VVC finns installerad bör 50 grader uppnås på returen.

Felbeskrivning:

Felet ligger i att VVC-systemet är i obalans.
Ni har hört detta förut men då gällde det värmen.
Nu är det så att det sitter balanseringsventiler i gavelhuset längs bort från ”mitten” av området.
Egentligen två på varje gata, första huset samt sista huset, allt som allt 10 stycken balanseringsventiler.

Har gått runt och känt på Måldomargatans bägge ventiler. De sitter helt låsta och kan inte användas.
Förmodligen så ser det ut på alla andra ställen också, de firar ju 50 år –  Vi lyfter på hatten och utbrister i ett stort – Grattis!
Obalansen gör förövrigt att Måldomargatan har extremt bra VVC, faktiskt så bra att andra gator får väsentligen mindre än vad det borde vara.
Då blir det för kallt varmvatten och man måste spola längre tid.

Lösningen:

Av ”ålder och brist på kärlek” måste dessa justeringsventiler bytas ut.
De har förmodligen aldrig heller varit i balans hos oss.
Alltså, nya justeringsventiler, beräkning av ett effektivt flöde, inställning av detta.
Kostnaden är runt 50 000kr, vi håller på att begära in offert.

Mer detaljer kommer efterhand.